NOS Nieuws

Stress zorgt voor veel verzuim op werk: 'Blijkbaar is het een taboe'

Financiële problemen, een echtscheiding, zorgen om een zieke moeder of ruzie op de werkvloer: de stress over dit soort zaken leidt tot veel werkverzuim. Om meer aandacht te krijgen voor de psychische en lichamelijke gevolgen, start de campagne Weet jij wat er speelt?

De campagne is een initiatief van Zorg van de Zaak, een netwerk van arbodiensten en bedrijven die zich richten op onder meer verslavingszorg, schuldhulpverlening en reïntegratie. Het netwerk vroeg ruim 1100 Nederlanders hun mening over 'levensloopstress', zoals het in de campagne wordt genoemd.

Ruim 80 procent van de mensen heeft in de afgelopen vijf jaar met levensloopstress te maken gehad. Bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress. Het vaakst ging het om het overlijden van een dierbare, een ouder of gezinslid. Financiële problemen en de mantelzorg staan ook in de top-3.

Andere oorzaken die werden genoemd, zijn een ernstig zieke ouder, echtscheiding en verlies van een baan. "Een vijfde van de mensen heeft zich weleens ziek gemeld op het werk zonder te zeggen dat het om moeilijkheden in de privésfeer ging", zegt algemeen directeur van het netwerk, Marja Sleeuwenhoek. "Blijkbaar is dit een soort taboe."

Leidinggevenden weten vaak helemaal niet wat er speelt bij de medewerkers op de vloer.

Marja Sleeuwenhoek

Volgens Zorg van de Zaak denken veel leidinggevenden dat levensloopstress van medewerkers ongrijpbaar is. "Ze weten vaak helemaal niet wat er speelt bij de medewerkers op de vloer. Het is belangrijk dat directeuren en chefs bijvoorbeeld oprechte interesse tonen en de juiste aandacht voor de medewerkers hebben. Dat begint met regelmatig vragen: hoe is het ermee? Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt."

Hoge werkdruk

Volgens Sleeuwenhoek verlaagt dat de drempel voor werknemers om bepaalde onderwerpen aan te snijden: "Denk aan hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten of problemen thuis. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het makkelijker om zaken te bespreken. Als er tijdig over gesproken wordt, als het taboe eraf gaat, kan dat veel verzuim voorkomen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl