NOS Nieuws

Amsterdam wil 6 miljoen beschikbaar stellen voor noodlijdende afvalcentrale

De gemeente Amsterdam is bereid om het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB te hulp te schieten met zes miljoen euro, maar stelt daar wel voorwaarden aan. Dat melden bronnen aan de NOS. Er zou onder meer een manager moeten komen die het bedrijf moet herstructureren. De gesprekken tussen de afvalverwerker en de gemeente gaan dit weekend verder.

De Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB kampt met grote problemen. Door ernstig achterstallig onderhoud staat het bedrijf al langere tijd onder verscherpt toezicht. Twee weken geleden legde de afvalverwerker vier van de zes verbrandingslijnen stil.

Het vuilnis begint zich inmiddels op te hopen bij de afvalbedrijven. Ook het toenemende rioolslib van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan al twee weken niet worden verwerkt door AEB.

Brandbrief

Voor de Vereniging Afvalbedrijven was deze week de maat vol. De branchevereniging stuurde een brandbrief naar het Amsterdamse gemeentebestuur. De bedrijven willen namelijk wel de garanties dat zij betaald worden voor het afval dat zij nu extra verbranden.

De gemeente Amsterdam maakt hier nu geld voor vrij. Toch blijft het de vraag of het genoeg zal zijn om het afvalprobleem op te lossen. AEB en de Vereniging Afvalbedrijven geven dan ook aan eerst het voorstel van de gemeente te willen bestuderen voordat zij conclusies trekken.

Afval bij de vuilverbranding van Amsterdam

De financiële hulp van de gemeente aan de AEB zal de slibproblemen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoe dan ook niet oplossen. In Nederland wordt er op zeven plekken rioolslib verwerkt. Tot drie jaar geleden konden waterschappen het slib dat niet door Nederlandse bedrijven verwerkt kon worden naar Duitsland exporteren. Maar dat land scherpte de regels aan, waardoor dat niet langer kan.

Sindsdien werken de Nederlandse slibverwerkers op volle capaciteit. Nu afvalcentrale AEB geen slib meer kan verwerken, moeten de zes overgebleven verwerkers het extra werk opvangen. De Unie van Waterschappen waarschuwt dat dit niet kan en dat de mogelijke opslaglocaties voor het slib inmiddels ook vol raken.

De waterschappen willen dan ook dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meewerkt aan een oplossing. "Over twee weken kunnen wij het slib niet meer opslaan en dan hopen we dat het ministerie baggerdepots beschikbaar stelt waar wij het slib alsnog kunnen storten. Want het is voor ons geen optie om het slib te lozen in het oppervlaktewater", zegt Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het ministerie laat weten dat er eerst moet worden gezocht naar alternatieve opslaglocaties in de regio. Als dat op niets uitloopt, bekijkt het ministerie in hoeverre de baggerdepots van Rijkswaterstaat beschikbaar worden gesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl