Kledinginzameling
NOS NieuwsAangepast

'Kledinginzameling in de knel door dumpen chemisch en huishoudelijk afval'

Organisaties die gebruikte kleding inzamelen luiden de noodklok. Doordat mensen steeds vaker chemisch afval of huisvuil in inzamelbakken gooien, zijn de organisaties veel geld kwijt, schrijft Trouw.

De kleding raakt namelijk ernstig vervuild als de inzamelbakken van bijvoorbeeld het Leger des Heils worden gebruikt om ander afval te dumpen. Het gevolg is dat de partijen kleding niet meer gerecycled of doorverkocht kunnen worden. Ze verdwijnen dan noodgedwongen in de verbrandingsoven.

De situatie zou zo nijpend zijn dat de inzameling van kleding dreigt te stagneren. Koepelorganisatie Vereniging Herwinning Textiel (VHT) stuurt vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven om aandacht te vragen voor het probleem.

'Ander afvalbeleid'

Burgers moeten beter worden voorgelicht, vindt de VHT. Ook het afvalbeleid van gemeenten moet op de schop. Mensen zouden vaker geneigd zijn om hun vuilniszakken te dumpen in openbare inzamelbakken voor kleding, omdat gemeenten drempels opwerpen voor het afvoeren van huisvuil. Te denken valt aan toegangspasjes voor containers of het vragen van geld.

De twee grootste kledinginzamelaars, het Leger des Heils en Sympany, zien het somber in. Als de kleding niet is vervuild, dan is de kwaliteit vaak te slecht om de kledingstukken door te verkopen. Als er niets gebeurt dan is het inzamelen van kleding over een paar jaar verleden tijd, zegt een Sympany-woordvoerder in de krant.

Ze willen dan ook af van de met gemeenten gesloten contracten. Nu moeten de organisaties vaak nog een vast bedrag per kilo kleding betalen, oplopend tot 41 cent, maar door de tegenvallende opbrengst van de doorverkoop is het systeem niet langer kostendekkend. Jaarlijks halen de inzamelaars zo'n 80 miljoen kilo textiel op.

'Slechte zaak'

Staatssecretaris van Veldhoven zegt in een reactie het een "slechte zaak" te vinden om te horen dat kledingbakken zo vervuild zijn. Ze zegt samen met gemeenten en de sector aan een oplossing te gaan werken. Hoe die er precies uitziet is nog niet duidelijk.

Van Veldhoven merkt verder op dat gemeenten hierin het voortouw hebben, omdat zij de afvalverwerking beheren en daarmee het beste zicht hebben op de problemen. Ze roept burgers op om de kledinginzamelbakken alleen voor kleding te gebruiken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl