Koningin Máxima bezoekt een winkel in Bangladesh ANP

Koningin Máxima heeft op werkbezoek in Bangladesh voor het eerst gereageerd op een vraag over haar gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. "Ik denk dat de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken hier genoeg over hebben gesproken. Daar wil ik het bij laten."

Máxima sprak in de marge van de G20-top in Osaka eind vorige maand met de Saudische kroonprins over haar werk als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor het toegankelijk maken van financiële diensten, onder anderen voor vrouwen.

Khashoggi

Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer bracht het gesprek met de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de Saudische journalist Khashoggi de koningin in politiek vaarwater en dus in een kwetsbare positie.

De Kamer nam een motie van D66 aan waarin werd gesteld dat het kabinet nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis beter moet inschatten.

Premier Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken namen het voor de koningin op en noemden de kritiek onterecht. Rutte zou haar zonder aarzelen toestemming geven als een soortgelijke situatie zich opnieuw zou voordoen.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Het voorval bracht een oude discussie tot leven. Leden van het Koninklijk Huis hebben officieel geen mening en vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid: voor alles wat ze zeggen is de minister politiek verantwoordelijk.

Het zou daarom hoogst opmerkelijk zijn geweest als Máxima zich wel inhoudelijk over haar gesprek met de Saudische kroonprins had uitgelaten.

Op het moment dat leden van het Koninklijk Huis een maatschappelijke functie gaan vervullen, zoals Máxima voor de VN, kan dat problemen opleveren als ze bijvoorbeeld uit hoofde van die functie politiek gevoelige uitspraken doen of spreken met leden van twijfelachtige regimes.

STER reclame