DigiD ANP
NOS Nieuws Politiek

Knops: persoonlijke gegevens overheid makkelijker delen

Het wordt makkelijker voor burgers om persoonlijke gegevens die de overheid van hen heeft te delen met anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om adres, leeftijd en inkomen.

Staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat het voordeel ervan is dat die gegevens digitaal en betrouwbaar zijn: als ook onder meer zorgverleners, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, schuldhulpverleners, kerken en sportclubs er gebruik van kunnen maken, kunnen ze mensen beter van dienst zijn. Ook kan onnodige papieren rompslomp worden vermeden, is het idee.

Er zijn al diverse initiatieven op dit gebied en die worden uitgebreid en gestroomlijnd. Zo komt er een proef met het delen van adresgegevens met woningcorporaties. Knops benadrukt dat hij in de wet wil vastleggen aan welke regels organisaties moeten voldoen die de gegevens krijgen. Want hij erkent dat deze ontwikkeling ook risico's met zich mee kan brengen.

De staatssecretaris wijst er bijvoorbeeld op dat mensen niet altijd kunnen overzien wat er met de gegevens gebeurt. En hij wil voorkomen dat burgers zich gedwongen voelen om hun gegevens te delen, omdat ze afhankelijk zijn van die organisatie, zoals een verhuurder of schuldhulpverlener. Het moet dus altijd gaan om vrijwilligheid.

Fouten sneller herstellen

Knops wil verder dat het voor burgers steeds makkelijker wordt om hun eigen gegevens bij de overheid in te zien en te corrigeren. En de gevolgen van een fout moeten ook sneller worden hersteld. Hij benadrukt dat het verstrekkende gevolgen kan hebben, als gegevens onjuist of verouderd zijn: als voorbeeld noemt hij een uitkering die op basis van foute gegevens wordt ingetrokken.

Knops wil het aantal overheidsorganisaties terugdringen, dat nu nog geen gebruik maakt van de basisgegevens. Ook de mogelijkheden voor burgers om hun gegevens in te zien in MijnOverheid worden uitgebreid.

De staatssecretaris benadrukt dat hij bij de plannen ook oog heeft voor mensen die digitaal niet vaardig zijn. Eventueel kunnen zij iemand anders machtigen en soms kan ook gebruik worden gemaakt van telefoon of papieren post.

STER reclame