De schedel (r) en de reconstructies ervan Universiteit Tübingen

De oermens verliet Afrika al veel eerder dan gedacht, bereikte Europa maar stierf weer uit. Dat verhaal leiden Duitse onderzoekers af uit schedelfragmenten die in Griekenland zijn gevonden.

Het schedeldak werd in de jaren 70 al gevonden in een grot in Zuid-Griekenland. Het fragment werd nu voor het eerst met moderne technieken onderzocht. Zo maakten de wetenschappers een virtuele reconstructie en werd het bot gedateerd.

De paleontologen schrijven in vakblad Nature dat de schedel 210.000 jaar oud is. Dat betekent dat de vroege homo sapiens 150.000 jaar eerder naar Europa kwam dan tot nu toe werd aangenomen.

"Niet alleen was de verspreiding eerder dan gedacht, ze kwamen geografisch ook veel verder dan tot nu toe aangenomen", concludeert de hoofdonderzoeker. Volgens haar was het een verrassing dat deze schedel dat uitwijst, maar past het wel in een patroon dat al werd vermoed.

Uit Afrika

Paleontologen doen al jaren onderzoek naar de vraag of de mens in een continue lijn Afrika verliet, of dat er meerdere pogingen nodig waren. Deze schedel suggereert het tweede scenario.

Volgens de onderzoekers is deze loot van onze stamboom weer uitgestorven, mogelijk door contact met neanderthalers, een andere mensensoort. Pas veel later trokken onze voorouders een tweede keer weg uit Afrika, de wieg van de mensheid. Dat luidde 40.000 jaar geleden het einde van de neanderthalers in.

Collega's zijn niet allemaal overtuigd door het onderzoek. Zo vinden sommigen dat er wel erg verregaande conclusies worden getrokken uit een beperkte hoeveelheid botresten. Alleen een schedelfragment zou onvoldoende zijn om de vondst aan de moderne mens toe te schrijven.

De schrijvers van het Nature-artikel erkennen dat meer onderzoek nodig is en zeggen zelf ook verrast te zijn over de uitkomst van hun onderzoek. Toch zijn ze ervan overtuigd dat hun conclusies de enige juiste kunnen zijn.

STER reclame