Afval bij de vuilverbranding van Amsterdam
NOS Nieuws

'Amsterdam reserveert miljoenen om vuilniscrisis te bezweren'

Grote problemen in Amsterdam bij de gemeentelijke vuilverbrander AEB. In een besloten spoedvergadering heeft de gemeenteraad tientallen miljoenen euro's gereserveerd om te voorkomen dat de afvalenergiecentrale gesloten moet worden, melden Het Parool en De Telegraaf.

De afvalverwerker zit in zwaar weer. Afgelopen vrijdag werd bekend dat vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd worden. De installaties moeten worden gemoderniseerd om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Eerder zette de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied AEB al onder verscherpt toezicht nadat er een aantal keer brand was geweest.

Water bij de wijn

Door de sluiting loopt de vuilverbrander veel geld mis en dreigt een acuut sluitingsgevaar. De centrale heeft voor honderden miljoenen euro's aan leningen uitstaan bij banken en de gemeente. Mogelijk moeten ook de banken nu water bij de wijn doen.

Het afvalenergiebedrijf is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente alle aandelen heeft. De AEB verbrandt al het Amsterdamse huis- en bedrijfsafval. Bij dit proces wordt ook warmte hergebruikt om tienduizenden huizen van warmte te voorzien.

Door de gedeeltelijke sluiting moet een deel van het Amsterdamse afval de komende tijd elders worden verbrand. Daarnaast ontstaan er mogelijk problemen met afvalbedrijf Renewi. Daarmee zijn langlopende contracten aangegaan over de verbranding van Brits afval. Als de AEB niet kan leveren, komt er mogelijk een schadeclaim.

Acute problemen

Naar aanleiding van de sluiting van meer dan de helft van de verbrandingscapaciteit bij AEB heeft de gemeente de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzocht te inventariseren wat nodig is om de acuutste problemen op te lossen. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen voor de langere termijn, waarbij met alle scenario's rekening wordt gehouden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl