Gebouw Hoge Raad
NOS Nieuws

Maatregelen in acht overheidsgebouwen vanwege problemen met vloeren

In acht gebouwen van de Rijksoverheid zijn maatregelen genomen vanwege problemen met vloeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermindering van het aantal mensen in een kamer of het opslaan van minder materiaal. Aanleiding voor de maatregelen is het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport, twee jaar geleden.

Na dat ongeluk zijn honderden rijksgebouwen gecontroleerd en diverse voorzieningen getroffen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Knops de uitkomsten van die onderzoeken nu op een rij gezet.

Alleen gewoon gebruik na herstel

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een kleine 3800 gebouwen gecontroleerd waar mogelijk 'breedplaatvloeren' in zitten, de vloeren waarmee het destijds verkeerd ging in Eindhoven. Van die 3800 zijn er ruim honderd nader onderzocht en volgens Knops zijn die gebouwen allemaal veilig te gebruiken, soms na genomen maatregelen.

In acht gevallen zijn dus beperkingen in het gebruik aangebracht, zoals een maximumaantal medewerkers in een bepaalde ruimte. Die gebouwen kunnen pas weer 'gewoon' worden gebruikt als er herstelmaatregelen zijn getroffen.

Volgens Knops gaat het om twee 'verzamelgebouwen' van ministeries in Den Haag, de rechtbank in Zwolle, de Hoge Raad in Den Haag, Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn, Europol in Den Haag, de vliegbasis Volkel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Geen directe maatregelen nodig

Voor vier gebouwen geldt dat er geen directe maatregelen nodig zijn, maar dat de vloeren niet extra mogen worden belast; in negen gebouwen zijn geen maatregelen noodzakelijk, maar is dat later misschien wel het geval en van de overige gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf vastgesteld dat er geen risicofactoren zijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn om gebreken te herstellen. Na aanbesteding en gunning kunnen aannemers dan beginnen met het definitieve herstel. Knops schrijft nog niet te kunnen zeggen hoelang dat gaat duren, en wat het gaat kosten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl