Droogte ANP

Het ministerie van Landbouw is klaar om noodmaatregelen te nemen bij watertekorten. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat bij dreigende of feitelijke tekorten zal worden "opgeschaald". Vorig jaar was een uitzonderlijk droge zomer en dat leverde allerlei praktische en financiële problemen op.

In haar brief aan de Kamer schrijft Schouten dat ook nu het neerslagtekort groter is dan in een gemiddelde zomer, maar wel gunstiger dan vorig jaar. Op diverse plekken staat het grondwater lager dan normaal en op hoge zandgronden zijn de standen zeer laag. Volgens de minister is er ruim genoeg water om aan de vraag te kunnen voldoen, maar valt niet uit te sluiten dat er weer een situatie van droogte komt.

Overbruggingskrediet

Schouten benadrukt dat boeren die door de droogte in financiële problemen komen weer een overbruggingskrediet kunnen aanvragen. Op verzoek van de Tweede Kamer werkt het kabinet aan een vrijstelling van assurantiebelasting voor boeren die een weersverzekering afsluiten.

De minister hoopt dat die vrijstelling op 1 januari volgend jaar kan ingaan, maar daarvoor is wel goedkeuring nodig van de Europese Commissie.

Sinds vorig jaar mogen boeren langer mest uitrijden. Eerst mocht dat maar tot 31 augustus, maar dat is verlengd tot 15 september. Schouten heeft een commissie van deskundigen gevraagd wat de gevolgen voor het milieu zijn als die periode nog verder wordt opgerekt om scheuren van grasland te voorkomen.

Onverkoopbare groente en fruit

De minister meldt verder dat ze wil voorkomen dat groente en fruit die als gevolg van de droogte niet perfect zijn onverkocht blijven, zoals vorig jaar gebeurde. Ze heeft daarover met allerlei betrokkenen afspraken gemaakt, onder meer met supermarkten.

"Voedselverspilling doet geen recht aan de waarde van voedsel en aan de mensen die het voedsel hebben gemaakt", schrijft Schouten.

STER reclame