NOS Nieuws

Vier op tien zzp'ers hebben geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid

Van alle zelfstandigen zonder personeel hebben vier op de tien niets achter de hand voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Ze hebben geen spaargeld of beleggingen en vinden een verzekering te duur. Dat blijkt uit tweejaarlijks onderzoek van TNO en het CBS.

Naarmate zzp'ers minder verdienen, neemt het deel dat geen reserves heeft toe. Bij zzp'ers met de laagste inkomens is dat 65 procent. Bij de hoogste inkomens heeft minder dan een kwart geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld is het 41 procent.

Ongeveer een derde van de zzp'ers zegt terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen. Eén op de vijf heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarna volgen de eigen woning en/of een broodfonds als financiële reserve bij arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds is een collectieve voorziening die zzp'ers onderling regelen en die maximaal twee jaar uitkeert.

In het recent afgesloten pensioenakkoord is afgesproken dat er voor zzp'ers een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft werkgevers en werknemers gevraagd hier begin volgend jaar een voorstel voor te doen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl