Uitvaart
NOS Nieuws

Yarden laat klanten bijbetalen voor 'kist-tot-cake'-uitvaart

Honderdduizenden klanten van Yarden moeten gaan bijbetalen voor de steeds hogere kosten van een uitvaart. De klanten hebben een verzekering die alle kosten dekt, maar dat wil het uitvaartbedrijf nu toch beperken.

Ook klanten met dergelijke polissen moeten vanaf 1 januari 2020 de extra kosten van een uitvaart zelf voor hun rekening nemen. Alle kostenstijgingen in de toekomst komen daarmee voor rekening van de klant en niet meer voor die van Yarden.

Dat kan betekenen dat bij een uitvaart in 2030 van de 4000 euro aan kosten meer dan 600 euro door de familie van de polishouder moet worden neergeteld.

Yarden zit al langere tijd in financiële problemen vanwege deze pakketpolissen. Die keren niet een bepaald bedrag uit, maar vergoeden alle kosten van een uitvaart, van kist tot cake. Zo'n 380.000 klanten hebben zo'n polis, die vaak al jaren geleden is afgesloten. Sommigen hoeven zelfs geen premie meer voor de verzekering te betalen.

De uitvaartverzekeraar werd dan ook door toezichthouder DNB gewaarschuwd dat ze onvoldoende financiële buffers had. Yarden moest een plan opstellen om weer aan de toezichteisen te voldoen en daarom is nu gekozen voor het bevriezen van de 380.000 uitvaartpolissen.

Nare boodschap

"Dit is een product van het verre verleden, wat toen gebruikelijk was, maar tegenwoordig niet meer kan", zegt René Collé, directeur Yarden. "Vroeger waren de kosten van een uitvaart laag, de beleggingsopbrengsten waren flink en stabiel. Dat is al jaren niet meer zo. Het product is onbetaalbaar geworden."

Door de dalende rente is de financiële situatie van Yarden verder verslechterd. Het bedrijf heeft in het verleden geprobeerd de verzekeringen aan te passen, zodat klanten een geldbedrag kregen uitgekeerd en geen volledig verzorgde uitvaart meer kregen. Dat besluit werd onder druk van de rechter teruggedraaid. Nu maakt het bedrijf een aanpassing die juridisch wel standhoudt, denkt Yarden.

Alle polishouders die het betreft, krijgen een brief over de veranderingen. "Het is nare boodschap, maar we proberen de kostenstijgingen voor de klant zo beperkt mogelijk te houden", zegt directeur Collé. Volgens hem zijn de financiële problemen van Yarden door de aanpassing in één klap opgelost.

'Krankzinnig'

Gedupeerde polishouder Peter Baak is verontwaardigd over het nieuws van Yarden. "Ik heb een overeenkomst gesloten. Daar kan één partij omdat het hem niet aanstaat niet opeens iets aan veranderen." Baak twijfelt er dan ook niet om naar de rechter stappen zodra blijkt dat er daadwerkelijk geld bij betaald moet worden.

De Consumentenbond vindt het voor gedupeerden heel zuur maar benadrukt dat door de maatregel erger is voorkomen. "Een faillissement van Yarden leek in de lucht te zitten en daarmee zouden ruim een miljoen verzekerden hun geld kwijt zijn", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Een snelle rondgang op de sites van Monuta, Yarden en Dela laat zien dat de kosten van een eenvoudige uitvaart tegenwoordig al snel boven de 5000 euro uitkomen. Dat bedrag kan nog flink oplopen, afhankelijk van de wensen van de nabestaanden.

De kosten van opbaren liggen tussen de 300 en 750 euro. Voor een volgauto moet tussen de 300 en 600 euro worden bijbetaald. Ook het begraven worden een particulier graf, een plek buiten je woonplaats en een uitvaart in het weekeinde, zorgen voor hoge bijkomende kosten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl