NOS Nieuws

Strengere afspraken over 'ongewenste' biomassacentrale Diemen

Het college van B en W in Diemen steunt schoorvoetend de bouw van een biomassacentrale in die plaats. De centrale tegenhouden lijkt niet mogelijk. Wel heeft het college strenge regels afgesproken met de eigenaar van de centrale Vattenfall/Nuon.

Er is veel te doen om de biomassacentrale; een petitie waarin zorgen werden geuit over de luchtkwaliteit werd duizenden keren ondertekend, melden AT5 en NH Nieuws. Niet alleen veel inwoners, ook de voltallige gemeenteraad gaf eerder aan tegen de komst van de centrale te zijn.

De inwoners en de raad betwijfelen of de centrale veel klimaatwinst oplevert en denken dat de luchtkwaliteit zal verslechteren na ingebruikname. Ook het college is bezorgd, maar vindt toch dat de bouw moet beginnen. "De inschatting is dat we geen volgens de wet geldende reden hebben om dit af te wijzen", zegt verantwoordelijk wethouder Lex Scholten in het NOS Radio 1 Journaal.

'Complexe kwestie'

Het college noemt de kwestie complex, vanwege de zorgen die leven onder Diemenaren. Maar voegt daar meteen aan toe dat de discussie over de voors en tegens voor het gebruik van biomassa, geen onderdeel uitmaakt van de bevoegdheden van het Diemense college en de gemeenteraad.

Op 11 juli moet de gemeenteraad in Diemen een besluit nemen. Als het advies van het college wordt opgevolgd, gaat de zaak weer naar de provincie die verantwoordelijk is voor het afgeven van een vergunning. Als de raad niet akkoord gaat, kan de kwestie voor de rechter komen.

Ook benadrukt wethouder Scholten dat er nog beroep kan worden aangetekend. "Het staat iedere actiegroep vrij te demonstreren."

Convenant met strenge eisen

Dat de gemeente geen mogelijkheden heeft om de centrale tegen te houden, was eind vorig jaar al duidelijk, zegt Scholten. Om die reden is Diemen al vroeg met de betrokken partijen in gesprek gegaan. "Dat heeft geleid tot een convenant waarin we veel strengere eisen stellen aan Nuon dan de wet voorschrijft."

De eisen gaan onder meer over de uitstoot van fijnstof, het toepassen van de modernste technieken en het soort houtpallets dat wordt gebruikt.

De afspraken in het convenant treden pas in werking als de centrale er daadwerkelijk komt. De provincie Noord-Holland moet eerst ook nog een omgevingsvergunning afgeven, meldt NH Nieuws.

Meningen verdeeld

Tegenstanders hopen nog altijd dat de biomassacentrale er niet komt. "Wij gaan ervan uit dat de provincie de komst van de centrale tegenhoudt", zegt Maaike Hillebrand, die eind vorig jaar een petitie begon tegen de komst van de centrale.

Ze is blij met de inzet van de gemeente, maar weet dat niet alle ondertekenaars van de petitie tevreden zijn over de afspraken die nu zijn gemaakt. "De meningen zijn erg verdeeld", zegt ze.

Binnen een generatie fossielvrij

Vattenfall/Nuon zegt een centrale te willen bouwen om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken. Richard van den Broek van het bedrijf snapt de zorgen van omwonenden. "Lucht kan wat ons betreft niet schoon genoeg zijn." Hij zegt dat er goede filters zullen komen. "Dat leidt ertoe dat we extreem lage emissies hebben."

Het is de bedoeling dat de centrale zeker twaalf jaar blijft werken. "Daarna kunnen andere duurzame bronnen het overnemen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl