Gang met kamerdeuren in tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven ANP

In Nederland is sinds 2015 elk jaar vaker tbs opgelegd. In 2015 gebeurde het 146 keer, het jaar daarop 171 keer, in 2017 205 keer en vorig jaar steeg het aantal tot 237. De Raad voor de Rechtspraak zegt dat er geen duidelijke verklaring voor de stijging is. Er is ook geen onderzoek naar gedaan.

Bij tbs worden daders behandeld, meestal in een gesloten kliniek. Ze komen pas vrij als de kans op herhaling klein is.

Tbs kan worden opgelegd bij misdrijven waarop minstens vier jaar gevangenisstraf staat. Voorwaarden zijn ook dat de verdachte het misdrijf heeft gepleegd onder invloed van een psychische stoornis en dat er gevaar is voor de maatschappij.

In een toelichting op de cijfers zegt rechter Jan Moors dat de indruk bestaat dat mensen met een psychische stoornis steeds vaker in aanraking komen met het strafrecht. De rechter legt alleen tbs op als een deskundige heeft vastgesteld dat er sprake is van een stoornis.

Een verdachte hoeft niet mee te werken aan een onderzoek, legt Moors uit, maar dan kan de rechter bepalen dat iemand naar het Pieter Baan Centrum moet en dan wordt hij gedurende zes weken geobserveerd.

Rechter Jan Moors over het opleggen van tbs:

STER reclame