ANP

Het aantal zelfdodingen is vorig jaar met bijna 5 procent gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maakten 1829 mensen een einde aan hun leven. In 2017 waren dat er 88 meer.

Het aantal zelfdodingen onder mannen is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als onder vrouwen, maar opvallend is dat er vorig jaar 10 procent minder mannen hun leven beëindigden. Het waren er 1176 in 2018. Onder vrouwen nam het aantal zelfdodingen juist iets toe, tot 653.

Verder valt op dat het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar ook flink is afgenomen, van 81 in 2017 naar 51 vorig jaar. Ook bij mensen tussen 40 en 60 jaar daalde het aantal, maar bij personen tussen 20 en 40 jaar steeg het aantal zelfdodingen juist iets.

Niveau van 2012

Een verklaring voor de verschillen tussen 2017 en 2018 geeft het CBS niet. Met 1829 zelfdodingen vorig jaar is het zelfdodingscijfer terug op het niveau van 2012: per 100.000 inwoners zijn er 10,6 mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was het cijfer het hoogst: toen waren er 14,5 zelfdodingen per 100.000 Nederlanders.

STER reclame