ANP

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, zegt dat 16.000 deelnemers geld laten liggen. Ze vragen geen arbeidsongeschiktheidspensioen aan terwijl ze daar wel recht op hebben.

Het ABP kwam de deelnemers op het spoor door eigen data te koppelen aan die van het UWV. Gemiddeld laten deelnemers 200 euro bruto per maand liggen. Volgens ABP gaat het naar schatting om een totaalbedrag van 1 miljard euro. De komende weken krijgen diegenen om wie het gaat een brief in de bus.

Mensen die een wia-uitkering krijgen, hebben onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook kunnen ze premievrij ouderdomspensioen opbouwen. Ze moeten dat zelf aanvragen, maar in sommige gevallen gebeurt dat niet.

Het pensioenfonds denkt een jaar nodig te hebben om alle terugbetalingen af te ronden. Ook wordt het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidspensioen vereenvoudigd.

STER reclame