ANP

In het Niassa-natuurreservaat in Mozambique is in een jaar tijd geen enkele olifant meer aangetroffen die door stropers is gedood. Dat zou het gevolg zijn van de inzet van een snelle interventiemacht die met intensieve patrouilles stropers op de huid zit. Ook wordt bij de opsporing gewerkt met vliegtuigen.

Het Niassa-natuurpark is met 42.000 vierkante kilometer ongeveer even groot als Nederland. In de afgelopen jaren zijn duizenden dieren door stropers gedood.

Of stropers helemaal geen succes hebben gehad is overigens niet zeker. Het natuurpark is zo groot dat nooit overal tegelijk kan worden gepatrouilleerd. En ook al lijkt er vooruitgang te zijn, kenners denken dat het nog jaren duurt voor de olifantenpopulatie weer op peil is.

De afgelopen jaren zijn van de ongeveer 12.000 olifanten in het reservaat ruim 8000 dieren gedood. In 2016 waren er nog 3600 olifanten over.

STER reclame