Presentatie van het pensioenakkoord op 5 juni met vlnr minister Koolmees, FNV-voorzitter Busker en CNV-voorzitter Van Wijngaarden ANP

Het bestuur van vakbond FNV is flink geschrokken van een bindend advies van de commissie-Dijsselbloem over de vermogens van de pensioenfondsen. In een interne mail, in handen van de NOS, roept de bond FNV-bestuurders op het onderwerp zoveel mogelijk te mijden bij bijeenkomsten met leden.

Volgens het advies van de commissie-Dijsselbloem moeten pensioenfondsen hogere buffers aanleggen. Dat betekent dat het mogelijk moeilijker gaat worden om een belangrijke belofte van het nieuwe pensioenakkoord in te lossen: de belofte dat pensioenen sneller meegroeien met de kosten van het levensonderhoud (indexeren).

In een interne mail van de FNV wordt aan bestuurders gevraagd om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. "Wat wij niet willen is dat deze communicatie de stemming over het pensioenakkoord gaat beïnvloeden, en al helemaal niet negatief."

Veel vragen

Dat is opvallend, omdat de vakbond juist deze week allerlei bijeenkomsten met leden heeft om het voorlopig pensioenakkoord uit te leggen. Volgens FNV-voorzitter Han Busker is het niet gek dat er in een mail wordt opgeroepen om het onderwerp te mijden. "We zeggen hiermee: 'Jongens, laten we het hebben over wat we willen bereiken met elkaar'. Het moet niet gaan in die zalen over welke middelen je moet inzetten, maar om de doelen."

Toch zijn er gisteravond tijdens de informatiebijeenkomsten van de vakbond veel vragen over gekomen, laat een woordvoerder van de FNV weten.

Han Busker over de interne mail

Beroerde timing

De timing van het Dijsselbloem-advies kon niet beroerder voor de vakbonden en het kabinet. Juist nu ruim 1,3 miljoen leden van de FNV, CNV en VCP mogen stemmen over het pensioenakkoord blijkt dat de pensioenfondsen veel meer geld in kas moeten houden voor de toekomst. In zaaltjes wordt de leden deze week verteld dat er na vijftien jaar eindelijk weer meer ruimte komt om te indexeren - de pensioenen laten meegroeien met de kosten van het levensonderhoud.

De vraag is nu of het advies van Dijsselbloem de uitvoering van de voornemens uit het akkoord bemoeilijkt. Minister Koolmees wil daar niet op vooruitlopen. Hij wijst erop dat de doelen uit de overeenkomst overeind blijven. "Wat we hebben afgesproken met elkaar in het nieuwe stelsel, is dat we rendementen eerder willen uitdelen. Daarvoor gaan we een hele set aan afspraken maken, in de uitwerking met de sociale partners."

Volgens FNV-voorzitter Han Busker is het advies van Dijsselbloem helemaal niet meer van belang, als er straks een nieuw pensioenstelsel ligt. "Dijsselbloem kijkt naar het huidige stelsel, wij zetten een nieuw stelsel neer. Dan lijkt het me ook buitengewoon logisch dat je daar opnieuw naar kijkt."

Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente.

Willem Noordman, hoofd pensioenafdeling FNV

Beide partijen wijzen erop dat ze het tot nu toe eens zijn over de doelen, zoals het sneller indexeren van de pensioenen, maar dat de stappen om die doelen te verwezenlijken nog uitgewerkt moeten worden. Volgens Busker is het grote voordeel van het nieuwe stelsel dat de vakbonden straks mee mogen beslissen over of er wel of niet geïndexeerd mag worden.

"Dit nieuwe stelsel brengt indexeren dichterbij. We hebben ook afgesproken bij de uitwerking dat we dit goed gaan bewaken. Dat doet niet alleen het kabinet, dat doen ook de sociale partners, daar zitten wij als FNV ook aan tafel. En we zullen aan alle knoppen draaien, net zolang totdat die doelstellingen bereikt worden."

Dat de kwestie juist deze week gevoelig ligt voor de FNV, blijkt wel uit de brief van Willem Noordman, het hoofd van de pensioenafdeling binnen de FNV, die intern is rondgestuurd. "Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente op de bijeenkomsten. (..) Eensgezindheid daarin is zo mogelijk nog belangrijker dan die al was."

FNV-voorzitter Han Busker schrok van het advies van Dijsselbloem:

FNV schrikt van advies Dijsselbloem

Opvallend is dat vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW, die doorgaans tegenover elkaar staan, bij uitzondering een gezamenlijk persbericht hebben uitgestuurd. Daarin stellen ze dat het advies van Dijsselbloem laat ziet wat er mis is met het huidige systeem, en dat er dus een nieuw pensioenstelsel moet komen.

STER reclame