ANP

Elk jaar vertrekken vanuit Nederland transporten met ernstig zieke dieren naar slachthuizen in België en Duitsland. Dat is verboden en dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moeten erop toezien dat het niet gebeurt.

Toch gaat het mis. De NVWA krijgt elk jaar tientallen meldingen uit België en Duitsland dat bij slachthuizen toch zieke dieren uit Nederland zijn afgeleverd.

RTL Nieuws

De NVWA reageert op berichtgeving van RTL Nieuws. Dat stelde na onderzoek vast dat bij slachthuizen in de Duitse deelstaat Nedersaksen vorig jaar 25 transporten met ernstig kreupele en gewonde varkens zijn aangekomen. Bij sommige transporten zou de helft van de dieren niet gezond genoeg zijn om vervoerd te mogen worden.

Op foto's die RTL Nieuws liet zien staan varkens met grote abcessen en varkens die niet meer op hun poten kunnen staan.

Ook België telde vorig jaar 25 transporten met Nederlands vee dat niet geschikt was om vervoerd te worden. Belgische dierenartsen spreken over extreem vermagerde varkens, dieren met navelbreuken, pijnlijke gewrichten en doorligplekken.

Klokkenluiders zeggen tegen RTL Nieuws dat de controles op de Nederlandse exportverzamelplaatsen niets voorstellen. "Alles is erop gericht om de export niet in de weg te zitten." Ook zouden de dierenartsen geen zin hebben in administratief "gedoe" en ruzie met de betrokken veehandelaren.

NVWA-dierenarts

De controle op het transport van zieke dieren zou waterdicht moeten zijn. Elk veetransport naar het buitenland moet vooraf door een NVWA-dierenarts zijn gecontroleerd. Een transport mag pas vertrekken als die dierenarts een vergunning heeft afgegeven.

De NVWA erkent dat het weleens mis gaat. Soms ontstaan de gezondheidsproblemen pas tijdens het transport, maar het komt ook voor dat mankementen bijvoorbeeld met pijnstillers worden gemaskeerd. Ook is het mogelijk dat de arts een inschattingsfout heeft gemaakt, zegt de NVWA.

In 2018 vertrokken vanuit Nederland ruim 17.000 transporten met bijna 2,5 miljoen varkens en runderen naar slachthuizen in Duitsland en België.

Minister Schouten

Minister Schouten zegt in een reactie bij RTL Nieuws dat ze niet begrijpt dat er ondanks het verbod toch zieke dieren op transport gaan. Ze wil dat in een lopend onderzoek naar inspecties van de NVWA in slachthuizen ook controles op exportverzamelplaatsen worden meegenomen.

Daarnaast stuurt de NVWA voortaan twee dierenartsen naar exportverzamelplaatsen in plaats van een.

STER reclame