Commissievoorzitter Dijsselbloem
NOS Nieuws

Invoering nieuw pensioenstelsel verder onder druk na aanpassing rekenrente

Nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen vormen mogelijk een obstakel voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De fondsen moeten vanaf 1 januari 2021 uitgaan van een nog lagere rekenrente. De rekenrente is de fictieve rente die de fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie.

De aanbeveling komt van een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Dijsselbloem. Verantwoordelijk minister Koolmees van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank, pensioentoezichthouder, nemen het advies van de commissie over.

Pensioenkortingen

Het verlagen van de rekenrente verslechtert de financiële positie van de fondsen en heeft daarom mogelijk pensioenkortingen tot gevolg. Daarmee wordt de kans dat de pensioenen snel zullen meestijgen met de consumentenprijzen kleiner.

De dekkingsgraad, die in procenten aangeeft in hoeverre het vermogen van de fondsen toereikend is om in de toekomst de pensioenen uit te keren, daalt door de nieuwe regels gemiddeld met 2,5 procentpunt.

Vorige week bereikten het kabinet, vakbonden en werkgevers overeenstemming over de pensioenen. Een belangrijk onderdeel van het principe-akkoord was de toezegging van het kabinet de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Ook zijn pensioenverhogingen voor vakbonden een belangrijke voorwaarde voor een nieuw stelsel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl