Het verdwijnen van plantensoorten komt onder meer door ontbossing
NOS Nieuws

Honderden plantensoorten uitgestorven, roep om beschermingsprogramma

Bijna 600 plantensoorten zijn de afgelopen 250 jaar in het wild uitgestorven, blijkt uit een nieuw groot onderzoek. Wetenschappers maken zich zorgen en zeggen dat de gevolgen van het uitsterven van plantensoorten worden onderschat.

De onderzoekers van de Koninklijke Botanische Tuinen in Groot-Brittannië en de universiteit van Stockholm zeggen dat er zelfs meer dan twee keer zoveel planten zijn uitgestorven als vogels, zoogdieren en amfibieën samen. Een onderzoekster van de universiteit van Stockholm zegt dat met dit onderzoek voor het eerst duidelijk is welke planten zijn uitgestorven en in welk tempo dat gebeurt.

Het uitsterven van plantensoorten kan grote gevolgen hebben voor diersoorten die van ze afhankelijk zijn, zoals insecten die ze gebruiken als voedsel of om er eitjes op af te zetten.

Een van de onderzoekers verwoordt het zo: "Miljoenen soorten zijn voor het overleven afhankelijk van planten, ook mensen. Daarom is het van belang om te weten welke planten zijn uitgestorven en waar dat gebeurt, zodat er beschermingsprogramma's kunnen worden opgezet."

Eilanden met unieke soorten zijn kwetsbaar

De grootste verliezen worden geleden op eilanden, in de tropische gebieden die over het algemeen bijzonder rijk zijn aan plantendiversiteit en op plekken waar de bevolking snel groeit, zoals Madagaskar, de Braziliaanse regenwouden, India en Zuid-Afrika.

Afgelegen eilanden zijn kwetsbaar, omdat die vaak soorten herbergen die vrijwel nergens anders voorkomen.

De wetenschappers zeggen dat zeker 571 plantensoorten zijn verdwenen. Daarnaast zijn er ook veel soorten officieel niet uitgestorven, maar komen ze in de natuur nog in zulke kleine aantallen voor dat wetenschappers er geen vertrouwen in hebben dat ze zullen overleven.

Menselijk leven bedreigd

Een maand geleden waarschuwde de aan de VN gelieerde organisatie Ipbes dat planten- en diersoorten op aarde in zo'n rap tempo afnemen dat ook het menselijk leven wordt bedreigd.

Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten worden de komende decennia met uitsterven bedreigd, meldde Ipbes na een literatuuronderzoek waarin meer dan 15.000 studies waren bekeken.

Dat verlies is een direct gevolg van menselijk handelen. De wereldbevolking groeit, en de consumptie stijgt nog sneller. Zo is sinds de industriële revolutie 32 procent van de bossen verdwenen en is sinds 1970 de landbouw voor voedsel met 300 procent toegenomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl