Studenten van de VU in Amsterdam zijn ondanks de landelijke ov-staking op de universiteit bezig met een tentamen ANP

Scholen hebben volgend jaar 115 miljoen euro minder te besteden aan gebouwen, schriften en tafels. Het ministerie van Onderwijs bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. Reden is dat zich meer studenten en scholieren hebben gemeld dan verwacht.

Het ministerie schat elk jaar in hoeveel scholieren en studenten er komen. Als dat er uiteindelijk "maar een paar procent meer worden", dan ontstaat er een gat op de begroting van Onderwijs, dat tot nu toe in de Voorjaarsnota werd gerepareerd.

Het gat, dat eerder is ontstaan, wordt opgevuld door een deel van het budget niet aan te passen aan de inflatie. Het gaat om het potje 'loon en prijsindicatie'. Er is voor gekozen om de lonen van leraren buiten schot te laten. Maar er wordt 115 miljoen minder uitgekeerd voor schoolspullen.

Dit jaar weken de ramingen ook af. Dat zorgde voor een nieuw gat van 55 miljoen voor dit jaar. Er is voor gekozen om dit niet bij de scholen neer te leggen, maar uit algemene middelen te betalen.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de 115 miljoen euro nog niet in de boeken van de scholen stond. "In jaren van crisis is er weleens voor gekozen om helemaal geen inflatiecorrectie uit te keren." Dus het is een bedrag waar ze op de begroting geen rekening mee houden. Maar het komt er in de praktijk wel op neer dat er minder schriften gekocht kunnen worden.

STER reclame