ANP

Gemeente Eindhoven doet niet mee met wietproef

tijd van publicatie

De gemeente Eindhoven doet niet mee aan het experiment met de teelt van staatswiet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat hij zich niet kan vinden in de opzet en voorwaarden van het experiment.

"Ik realiseer me dat dit besluit haaks staat op het aanbod dat ik het kabinet in oktober 2017 deed om het experiment samen met de partners in Eindhoven vorm te geven", schrijft burgemeester John Jorritsma (VVD). "Nu de contouren van het experiment bekend zijn, zie ik geen andere keus dan de inschrijving aan mij voorbij te laten gaan."

Samen met het college van B en W heeft de burgemeester zich gebogen over het experiment. Ook heeft hij gesproken met de belangenvereniging van coffeeshops in Eindhoven. De coffeeshops kunnen zich niet vinden in de eisen die gesteld worden aan de voorraden die ze mogen hebben en vinden dat ze te weinig invloed krijgen op het aanbod van de telers.

Kritiek

Ook is er kritiek op de eis dat in een deelnemende gemeente alle coffeeshops moeten meedoen aan de proef. Jorritsma vindt het onwenselijk om coffeeshops die niet meedoen te sluiten, omdat daardoor straathandel kan ontstaan met risico's op verstoring van de veiligheid en de openbare orde.

De burgemeester verwacht verder dat de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid in de landelijke proef te klein zullen zijn, schrijft Omroep Brabant. Bovendien vindt hij dat er veel meer gemeenten moeten meedoen om tot een representatief onderzoek te komen. Het kabinet wil niet meer dan tien gemeenten toelaten tot de proef.

Ook denkt Jorritsma dat het budget van 2 miljoen euro per jaar dat door het Rijk voor de landelijke proef beschikbaar is gesteld, niet genoeg is om alle kosten te dekken. Zo zal er meer politie voor controle nodig zijn.

Dit is een artikel van

STER reclame