Binnenhof
NOS Nieuws

Knops: meer openheid over renovatie Binnenhof

Het kabinet wil meer informatie met de Tweede Kamer delen over de renovatie van het Binnenhof. Staatssecretaris Knops schrijft in brieven aan de Kamer dat het principe wordt: "openbaar, tenzij". De Kamer verzette zich eerder tegen de "schimmigheid" rond de grootscheepse verbouwing: over bepaalde onderdelen mag niet in het openbaar worden gepraat.

Knops schrijft dat hij het beleid over het delen van informatie drastisch zal aanpassen en dat er nog maar drie redenen zijn om openbaarmaking tegen te houden: veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid en bescherming van personen.

Opdrachten aan bedrijven geheim

Overigens blijft Knops erbij dat de opdrachten aan het bedrijfsleven geheim blijven. Volgens hem zou de renovatie vertraagd worden als hij dat nu zou veranderen, want dan zou de selectie van de aannemers opnieuw moeten beginnen. "Dit laat onverlet dat de Kamer ruimte heeft om met mij te spreken over inhoud en uitvoering van die opdrachten", staat in de brief.

De staatssecretaris schrijft verder dat het budget voor de renovatie, 475 miljoen euro, in principe niet verandert. Volgens hem kunnen de voorbereidingen beginnen; de bouw van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken is al aan de gang.

Architecten De Bruin en OMA

Eerder bleek dat Knops de architect Pi de Bruin bij de renovatie zal betrekken. Hij ontwierp in de jaren tachtig ook al de nieuwbouw van de Tweede Kamer. "De Bruin heeft dit aanbod in beraad", schrijft Knops. Het is de bedoeling dat De Bruin gaat samenwerken met het al eerder aangewezen architectenbureau OMA.

De Kamer vroeg of dat geen twee kapiteins op één schip worden. De staatssecretaris schrijft daarover dat hij de keuze voor de architecten pas definitief maakt "na instemming van de gebruikers en de betrokken huidige en nieuwe architecten". Hij weet niet hoe OMA zich zal opstellen tegenover eventuele aanpassing van het contract.

Aanzienlijke meerkosten

Bij zo'n aanpassing wil Knops een "minnelijke oplossing" treffen. Volgens de landsadvocaat loopt het Rijk grote risico's als die er niet komt. "Dit kan ertoe leiden dat de planning van het hele traject in gevaar komt. Dit zal leiden tot aanzienlijke meerkosten", staat in de brief van de staatssecretaris.

Knops wil met De Bruin en OMA praten over afbakening van de taken en samenwerking. Mocht dat niets opleveren, stelt hij een onafhankelijke derde aan die met een bindend advies komt over hoe het verder moet

Knops gaat er nog steeds van uit dat het voorontwerp op 1 juli klaar is. Het is de bedoeling dat de drastische renovatie van het Binnenhof volgend jaar zomer begint en klaar is in 2025..

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl