NOS NieuwsAangepast

PVV moet oud-medewerker bijna 70.000 euro betalen

De PVV heeft "ernstig verwijtbaar gehandeld" ten opzichte van een voormalige persvoorlichter van de partij. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat geoordeeld in hoger beroep. De vrouw had de PVV aangeklaagd, onder meer vanwege een te hoge werkdruk en structureel overwerk waarvoor ze geen vergoeding had gekregen.

De vrouw kwam in 2011 in dienst bij de partij van Geert Wilders en werd twee jaar later aangesteld als persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie. Al vrij snel kreeg ze "werkgerelateerde spanningsklachten" en kon ze tijdelijk niet werken.

Toen ze terugkeerde bij de fractie moest ze naast haar eigen diensten tijdelijk de piketdiensten overnemen van een collega die campagne ging voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Na de campagne bleek de collega niet bereid de piketdiensten weer op te pakken, waardoor de vrouw structureel veel overuren bleef maken.

70.000 euro

Dat resulteerde in psychische problemen en uiteindelijk langdurige arbeidsongeschiktheid. Ondanks herhaalde klachten had de PVV geen adequate maatregelen getroffen om de werkdruk te verminderen, oordeelt het hof. Bovendien had de oud-medewerker recht op een vergoeding voor structureel overwerk, die ze niet heeft gekregen.

Alles bij elkaar moet de PVV de oud-medewerker nu bijna 70.000 euro betalen als compensatie. Ook draait de partij op voor de proceskosten. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat de PVV alleen een wettelijke transitievergoeding zou moeten betalen. In hoger beroep is daar nu ook een zogeheten billijkheidsvergoeding bijgekomen, omdat de partij volgens het hof ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

"Op principiële punten hebben we gelijk gekregen, dus daar zijn we blij mee", zegt haar advocaat. "De PVV is het schoolvoorbeeld van een foute werkgever. Er heerst een cultuur van 'je werk doen en je mond houden en je wordt snel weggezet als dissident. Het zou de partij sieren als ze haar fout erkent."

Maatregelen

PVV-Tweede Kamerlid Gidi Markuszower, die zich als fractiebestuurslid bezighoudt met het personeel, erkent dat "wij als werkgever een grotere verantwoordelijkheid dragen", maar wijst er ook op dat de rechter bij beide partijen verwijtbaar handelen heeft geconstateerd.

De partij heeft inmiddels maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo is er een compensatieregeling voor verlofdagen, een ruimere financiële vergoeding voor overwerk en werkt de partij met 'achtervangers' die collega's kunnen vervangen als dat nodig is.

Het is niet de eerste keer dat er signalen doorklinken van een te hoge werkdruk binnen de PVV. Maar volgens fractiebestuurder Markuszower spelen zulke klachten nu niet meer. Hij wijst erop dat er binnen de partij nu ook voortgangsgesprekken gevoerd worden, waarin medewerkers kunnen aangeven waartegen ze aanlopen.

De oud-medewerker van de PVV werkt sinds augustus 2018 niet meer voor de partij. Ze heeft inmiddels een andere baan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl