Door verslaggeefster Pauline Broekema

Soms is een rechtszaak als een theaterstuk. De advocaat die bewust een stilte laat vallen of even iets aan zijn toga verschikt. Bewegingen zijn pure choreografie, vindt fotograaf Paul Blanca.

Hij wil laten zien hoe het werkt. Hoe fraai ze zijn, de verschillende spelers in dat spel van recht en rechtspreken; de advocaat, de officier, de rechter.

In Museum de Fundatie hangen tot april zijn portretfoto's van alle bij een rechtsgang betrokken personen, leden van de rechtbank van Zwolle. Daarna gaan ze naar hun definitieve bestemming; de muren van de rechtbank van Zwolle.

Beetje wild

Het idee de serie te maken is van advocaat Jan Vlug die het werk van Blanca verzamelt. Blanca zelf kent de rechtbank van binnenuit. Hij stond zelf ook wel eens achter het hekje. "Ik ben een beetje wild geweest, in m'n jeugd", zegt hij.

Aan Blanca hingen lange tijd de verhalen dat hij de man zou zijn geweest achter de aanslag op kunstenaar Rob Scholte. "Door die beschuldigingen ben ik drugs gaan gebruiken. Ik kreeg geen opdrachten meer. Kon niets meer. Ik heb nooit gestolen hoor. Maar als je zo veel gebruikt, raak je wel eens verzeild op plaatsen waar illegaal drugs worden verkocht. Dat brengt altijd narigheid met zich mee."

Rembrandttesk

Die narigheid is allang voorbij. De fotoserie voor de rechtbank is er een voorbeeld van. Klassieke portretten, Rembrandttesk, vindt hij zelf. De hoofdpersonen, van rechter tot officier, van bode tot parketpolitie zag hij, voor hij ze fotografeerde, eerst aan het werk.

Observeren, karakteristieke bewegingen vinden en die dan vastleggen in de foto. De rechter die zijn papieren verschikt. Het glas water, bedachtzaam naar de mond gebracht. De officier, die de advocaat aanhoort, achterover geleund in zijn stoel. Of tijdens zijn eigen betoog, even terloops van over de leesbril, een blik werpt richting verdachtenbank.

"Je kunt het zien als een soort theater. Reuze interessant", zegt Blanca. De spelers van dat stuk zijn te zien in museum de Fundatie in Zwolle, tot en met zondag 3 april.

STER reclame