Alle leerlingen in groep 8 moeten de eindtoets doen
NOS NieuwsAangepast

Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets

Er is een fout gemaakt in de eindtoets van zo'n 20.000 basisschoolleerlingen. Daardoor hebben leerlingen een onjuiste uitslag gekregen. In de meeste gevallen waar het fout is gegaan, is een te hoog schooladvies gegeven.

Minister Slob van Onderwijs spreekt van een "heel vervelende situatie" en kan op dit moment niet precies zeggen hoeveel leerlingen een verkeerd schooladvies hebben gekregen. Zij moeten misschien een ander niveau gaan volgen op hun nieuwe middelbare school. "Het is onvermijdelijk dat er schooladviezen worden bijgesteld. We vinden dat heel erg", aldus Slob.

De leerlingen hoeven de eindtoets niet opnieuw te maken. Er wordt wel een nieuw advies berekend en dan kunnen middelbare scholen de leerlingen misschien toch anders plaatsen.

De leerlingen hebben door de fout bijvoorbeeld een havo/vwo- in plaats van een vmbo/havo-advies gekregen.

Zo snel mogelijk wordt nu de juiste score van de eindtoets berekend en dan wordt bekeken of leerlingen echt een verkeerde middelbare school hebben gekozen. De leraren en de middelbare scholen gaan dan bekijken wat er precies moet gebeuren. "We gaan dan om tafel om te kijken wat wijsheid is."

De fout is gemaakt door de Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van OC&W. "Vaststaat dat de toetsaanbieders geen blaam treft", benadrukt het ministerie.

De fout kwam aan het licht toen sommige scholen merkten dat de eindtoets sterk afweek van het advies of veel hoger uitviel dan werd verwacht.

Naar en frustrerend

De PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, is geschrokken van het nieuws. "Dit is een ernstige fout met mogelijk grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders", staat in een verklaring.

De basisscholen noemen het cruciaal dat de fout zo snel mogelijk wordt hersteld, zodat leerlingen en hun ouders weten welke middelbare school het best past. De AVS, de vereniging van schoolleiders, vindt het vooral "heel naar en frustrerend" voor de betreffende leerlingen en hun ouders.

Ook politieke partijen in De Haag reageren geschrokken. De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Slob. Kamerleden van de regeringspartijen CDA en D66 vinden het vooral een vervelend bericht voor leerlingen en scholen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl