Demonstratie voor meer arbeidszekerheid in Rotterdam, in oktober 2018
NOS Nieuws

Aantal flexbanen voor het eerst in jaren afgenomen

Voor het eerst in lange tijd is het aantal werknemers met een flexibel of tijdelijk contract afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS waarover het FD schrijft. In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1.922.000 flexwerkers. Dat waren er 7000 minder dan een jaar eerder.

De afname valt samen met een forse toename van het aantal vaste contracten. Dat wijst erop dat veel flexwerkers een vaste baan hebben gekregen. Vermoedelijk komt dat doordat werkgevers vanwege de krappe arbeidsmarkt medewerkers aan zich willen binden.

De Eerste Kamer praat juist over de nieuwe arbeidsmarktwet van minister Koolmees, die vaste contracten wil stimuleren door flexwerk duurder te maken. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland is bang dat seizoenswerk daardoor veel duurder wordt.

Volgens Jacco Vonhof van MKB-Nederland laten de nieuwe cijfers zien dat de arbeidsmarkt prima werkt en is de wet van Koolmees overbodig. "Als je ziet dat de arbeidsmarkt al de goede beweging maakt, kun je je afvragen of het nodig is en of we niet heel even kunnen wachten, voordat we onheil over onszelf afroepen", zegt Vonhof in het FD.

Bijna verdubbeld

Het aantal flexwerkers steeg jarenlang vrijwel onafgebroken. In 2004 waren het er net iets meer dan een miljoen, nu bijna het dubbele. Alleen in 2010 was er een afname, maar dat was in een tijd dat de werkloosheid snel steeg. Ook het aantal vaste banen daalde toen fors.

Net als het aantal flexwerkers stijgt het aantal zzp'ers voortdurend: van 648.000 in 2004 tot 1.074.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. En die groei is nog niet ten einde.

Het aantal werknemers met een vast contract fluctueert, maar de trend was de laatste jaren dalend. Begin 2004 waren er 5.676.000 mensen met een vast contract, in het eerste kwartaal van 2018 waren het er bijna 400.000 minder. Maar sindsdien is er een opvallende stijging: er kwamen bijna 200.000 vaste contracten bij. Het zijn er nu 5.472.000.

Het is wel de vraag of er sprake is van een structurele trendbreuk. "Door de krappe arbeidsmarkt willen werkgevers mensen aan zich binden, dus is het logisch dat het aantal flexbanen nu afneemt", zegt bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer in het FD. Als de economie inzakt, kan volgens hem weer het omgekeerde gebeuren.

Verder zijn het vooral de hogeropgeleiden die profiteren van het groeiende aantal vaste banen. Onder lageropgeleiden stijgt het aantal flexcontracten nog steeds.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl