ANP

De Raad van State heeft bedenkingen bij de nieuwe poging van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten van dieren te verbieden. In een advies schrijft de Raad dat het wetsvoorstel van fractievoorzitter Thieme de vrijheid van godsdienst te veel aantast.

Volgens het adviesorgaan is het maar de vraag of de maatschappelijke behoefte aan een verbod op onverdoofd slachten zo groot is, dat een beperking van de fundamentele vrijheid van godsdienst gerechtvaardigd is. Thieme zou haar voorstel dan ook moeten heroverwegen, stelt de Raad van State.

Thieme is dat niet van plan. Ze zal het wetsvoorstel vandaag gewoon indienen bij de Tweede Kamer. "Binnen de maatschappij leeft een breed gedragen en groeiende verontwaardiging over het extra leed van onverdoofd slachten. De oproep aan de politiek om hier een einde aan te maken is luid en duidelijk", zegt ze in een reactie op het advies.

Overgangstermijn

Volgens de Partij voor de Dieren houdt de vrijheid van godsdienst op waar het lijden van anderen - mens en dier - begint. Daarom moet er een einde komen aan de uitzonderingspositie van koosjere en halal-slachters, die hun dieren niet hoeven te verdoven. Om hen enigszins tegemoet te komen, is Thieme bereid een overgangstermijn toe te staan van vijf jaar.

In 2011 diende Thieme ook al een voorstel voor een verbod in. Dat kreeg ruime steun in de Tweede Kamer, maar sneuvelde uiteindelijk in de Eerste Kamer. Vanuit de joodse en islamitische gemeenschap werd er fel geprotesteerd tegen het verbod.

Ook het nieuwe voorstel van de Partij voor de Dieren maakt kans op een meerderheid in de Tweede Kamer. Regeringspartij VVD staat er niet afwijzend tegenover, bleek vorig jaar. Binnen de coalitie zien CDA en ChristenUnie weinig in een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

STER reclame