Hollandse Hoogte

Het beleid van kabinet-Rutte II om het aantal alleenstaande ouders in de bijstand terug te dringen, lijkt vier jaar later vruchten af te werpen. Sinds 2015 neemt het aantal alleenstaande ouders in de bijstand af, blijkt uit een rapport van de vereniging van sociale diensten Divosa.

In november 2014, voor de afschaffing van de oudersubsidies, telde Nederland volgens het CBS nog zo'n 87.000 alleenstaande bijstandouders. In februari van dit jaar waren dat er 72.500.

Volgens het rapport is de daling te verklaren door de afschaffing van diverse subsidies voor alleenstaande ouders door Rutte II in 2015. In plaats daarvan zijn fiscale regelingen in het leven geroepen die werken aantrekkelijker moeten maken, waardoor alleenstaande ouders met parttime werk al boven de bijstandsgrens kunnen uitkomen. Die financiële prikkels lijken dus te werken.

'200 miljoen euro per jaar bespaard'

Volgens de Volkskrant bespaart de daling gemeenten zo'n 200 miljoen euro per jaar. Als het gaat om alleenstaanden zonder kinderen en paren ziet Divosa nog wel een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen.

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg benadrukt dat er nog genoeg te winnen is. Bijstandsgerechtigden zijn volgens hem terughoudend om parttime of flexibel te werken naast hun uitkering.

Belangrijkste reden hiervoor is dat zij niet overzien wat de gevolgen zijn voor de toeslagen en gemeentelijke armoederegelingen, stelt Dannenberg. "Mensen kiezen te vaak voor de veiligheid van weinig in plaats van de kans op beter", zegt hij. "Dat is begrijpelijk maar ook een gemiste kans. Het belemmert mensen in hun ontwikkeling."

STER reclame