NOS / Harmen Boerboom
NOS NieuwsAangepast

Grote ministerswissel in kabinet-Bouterse

  • Harmen Boerboom

    correspondent Suriname

  • Harmen Boerboom

    correspondent Suriname

President Bouterse van Suriname heeft drie van zijn bewindslieden vervangen. Het gaat om Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen), Patrick Pengel (Openbare Werken) en Christien Polak (Sociale Zaken en Volkshuisvesting). Vorige maand stapte al de minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer op.

In een verklaring staat dat Bouterse tot de ministerswissel heeft besloten "om in de eindfase van de regeertermijn de gestelde regeringsdoelen te kunnen realiseren". Met de verkiezingen van volgend jaar mei in zicht lijkt Bouterse de stabiliteit in zijn regering terug te willen brengen.

Vorige maand ontstond tumult over belangenverstrengeling van de ministers Dodson en Pengel. Eind april openbaarde oppositiepartij VHP stukken waaruit bleek dat de twee een mijnbouwbedrijf hadden. De ministers erkenden dat, maar zeiden dat het bedrijf geen activiteiten ontplooide.

Minister Dodson ligt al langer onder vuur. Onder meer vanwege zijn glasharde ontkenning dat er op het Brokopondostuwmeer met speciale pontons naar goud werd gezocht. Hij herhaalde dat nadat er beelden van de milieuvervuilende activiteiten waren verschenen. Eerder bagatelliseerde Dodson de zandafgravingen langs de kust in de leg-gebieden voor beschermde zeeschildpadden.

Schandalen

Het rommelt al een tijdje in de regering van Bouterse. Een maand geleden moest minister Roeline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer het veld ruimen. Zij werd ervan beschuldigd zichzelf terreinen te hebben toegeëigend. Nog voordat de discussie daarover was afgesloten, werd haar zoon opgepakt wegens seksueel misbruik van een meisje van 10.

Samsoedien wachtte het onderzoek van de politie niet af en koos partij voor haar zoon. Intussen was haar naam al dusdanig besmeurd dat ze moest aftreden.

Op 9 april diende minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn ontslag in. Ook voor diens vertrek is geen reden gegeven. Algemeen wordt aangenomen dat het te maken heeft met de vergeefse pogingen van de minister om zes illegale Chinese vissersschepen uit Surinaamse wateren te verwijderen.

De schepen hadden nog voor het aantreden van Soerdjan onder de tafel visvergunningen gekregen. Maar nadat lokale vissers alarm hadden geslagen bleek dat de schepen een hoger motorvermogen hadden dan is toegestaan. De schepen zijn desondanks nog steeds niet vertrokken. Bouterse heeft Soerdjans ontslagverzoek overigens nog niet ingewilligd.

Opvolgers al bekend

De ministers die de vrijgekomen plaatsen gaan invullen, zijn bekende partijgenoten uit Bouterses Nationale Democratische Partij (NDP). Sergio Akiemboto neemt afscheid als directeur van het mijnbouwbedrijf Grassalco en gaat leiding geven aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. André Misiekaba, de NDP-fractievoorzitter in het parlement, wordt minister van Sociale Zaken. Vijay Chotkan, voormalig directeur van luchthavenbeheer, komt op het ministerie van Openbare Werken en NDP-prominent Rabin Parmessar wordt minister van Ruimtelijk Ordening.

De nieuwe ministers worden aanstaande donderdag door president Bouterse beëdigd.

Bankaffaire

Intussen dreigt er nog een schandaal voor de Surinaamse regering. Vorige week maakten medewerkers van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) bekend dat er enorme leningen aan hooggeplaatste Surinamers zijn verstrekt en dat de leningen daarna uit de boeken zijn verwijderd.

De SPSB is voor 100 procent staatsbank en wordt geleid door Ginmardo Kromosoeto. Hij is oud-minister en een vertrouweling van president Bouterse. De vermoedelijke klokkenluiders zijn intussen op non-actief gesteld.

Kromosoeto beschuldigt hen van schending van het bankgeheim. De oppositiepartijen hebben aangedrongen op het vertrek van de bankdirecteur en willen een diepgravend onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Over ruim een jaar zijn er verkiezingen in Suriname. De campagnes zijn nu al bezig en president Bouterse kan zich de schandalen, in combinatie met zijn dalende populariteit vanwege de economische crisis, niet permitteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl