1. Ga naar het menu
  2. Ga naar de inhoud
ANP
NOS Nieuws

Meer meldingen van fraude bij taalscholen

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is gestegen. Minister Koolmees meldt aan de Tweede Kamer dat in twee jaar 390 klachten over misstanden zijn ingediend, waarvan 121 in het afgelopen half jaar. De meldingen gingen in totaal over 101 cursusinstellingen, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan "oneigenlijke bestemming van gelden voor inburgering en van misbruik van kwetsbare groepen mensen".

Koolmees neemt de meldingen hoog op, al erkent hij wel dat hij niet zeker weet of er echt vaker sprake is van misbruik of dat de extra aandacht tot meer meldingen heeft geleid. Ook betekent niet iedere melding dat er echt iets mis is.

Financiële controles

De minister heeft diverse maatregelen genomen en treft ook nog nieuwe om het risico op fraude terug te dringen. Zo mogen scholen niet meer vooraf facturen indienen en moeten ze de facturen ook beter toelichten.

De instelling die de taalscholen certificeert, voert sinds september vorig jaar financiële controles uit. 12 procent van de tot nu gedane proeven leverde een sterk vermoeden van fraude op. Tientallen taalscholen zijn inmiddels gestopt en volgens Koolmees speelt daarbij het extra toezicht zeker een rol.

De minister hoopt dat meer malafide scholen de komende tijd zelf concluderen dat de grond hun te heet onder de voeten wordt.

Lookalike

Sinds 2009 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs een kleine 300 keer examens ongeldig verklaard omdat inburgeraars regels hadden overtreden. In het overgrote deel van die gevallen hadden de kandidaten een lookalike gestuurd. Maar ook werden mensen betrapt die een spiekbriefje of telefoon bij zich hadden.

De minister wil het minder makkelijk maken dat vooraf vragen van examens uitlekken. Hij wil "openbare itembanken" met vragen invoeren. In dat systeem zijn de databanken zo groot dat het voor de kandidaten praktisch onmogelijk is om de vragen allemaal uit het hoofd te leren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl