Bij meer dan 2 kilo gelden strengere regels Politie.nl

De politie vindt steeds vaker te grote hoeveelheden lachgas in auto's. Particulieren mogen maximaal 2 kilo lachgas in hun auto vervoeren. Dat gebeurt meestal in drukhouders.

Grotere hoeveelheden dan 2 kilo kunnen volgens de politie gevaar opleveren voor de bestuurder en overige weggebruikers, vooral bij een ongeval. Als bijvoorbeeld de afsluiter van de fles schiet wordt de fles een ongeleid projectiel. Ook zijn hoge concentraties van het gas verstikkend in een afgesloten ruimte. Verder kan contact met de stof leiden tot brandwonden en kunnen de flessen exploderen en brand veroorzaken.

Er zijn geen exacte cijfers over de toename van onveilig vervoer, maar de politie stuit er steeds vaker op.

'Vervoer is niet verboden'

"Het vervoer van lachgas is niet verboden", zegt Therèse Ariaans van de Landelijke Eenheid. "Je mag ermee de weg op, maar je moet wel zorgen dat de fles dicht is en vaststaat. Als het meer dan 2 kilo is, dan gaan we ervan uit dat het niet voor eigen gebruik is. En dan valt het onder de Europese overeenkomst van het internationale vervoer voor gevaarlijke stoffen."

Die overeenkomst stelt extra eisen aan zowel het voertuig als de chauffeur. Het gaat dan om bijvoorbeeld etikettering van de gasflessen en een specifieke opleiding voor de chauffeur.

De meeste particulieren zijn zich hiervan volgens Ariaans niet bewust. Maar als ze worden aangehouden met meer dan 2 kilo lachgas in hun auto, krijgen ze een proces-verbaal en moeten ze de fout ter plekke herstellen. "Meestal bellen ze dan iemand die (een deel van) de lading overneemt."

STER reclame