NOS Nieuws

Politie en forensische zorg blijven kampen met personeelstekort

De politie en de forensische zorg, waarin mensen psychisch worden behandeld die in aanraking komen met politie en justitie, blijven kampen met personeelstekorten. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar jaarbericht over 2018. In 2017 viel het de inspectie ook al op dat er problemen zijn.

Het tekort aan personeelsleden leidt er volgens de inspectie toe dat bijvoorbeeld in de gevangenissen de interne veiligheid wordt ondergraven, omdat er onvoldoende toezicht is op gedetineerden. Bovendien vertrekken de komende jaren veel mensen bij de politie, als gevolg van de vergrijzing.

Niet informeren

De inspectie noemt het ook een "hardnekkig probleem" dat instellingen in de jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en de vreemdelingenketen elkaar niet goed informeren.

Onder meer het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben te weinig informatie om te weten of ze bewoners van asielzoekerscentra een veilig klimaat bieden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl