Tweede Kamervoorzitter Arib legt een krans bij het Nationale Monument op de Dam tijdens de dodenherdenking vorig jaar ANP

Jongeren waarderen 4 mei, maar willen meer aandacht voor buitenlandse oorlogen

time icon

Jongeren en volwassenen vinden de twee minuten stilte tijdens de Dodenherdenking op 4 mei belangrijk. Ze waarderen de tradities van de Dodenherdenking, zoals de kranslegging en het moment van stilte, blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook dit jaar heeft laten uitvoeren. 990 mensen vanaf 13 jaar zijn ondervraagd.

"De traditionele elementen in een herdenking worden door jongeren als belangrijk gezien, als respectvol naar de doden. En zo willen ze het ook blijven doen", zegt voorzitter Gerdi Verbeet van het comité. "Ook het samen zingen van het volkslied vinden ze belangrijk om te doen. En ze realiseren zich dat het echt een wereldoorlog was, waarbij ook jonge mannen uit bijvoorbeeld Canada en Nieuw-Zeeland zijn gesneuveld."

Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van twee onderzoeken: het onderzoek Volgende Generaties van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het jaarlijkse Nationale Vrijheidsonderzoek, uitgevoerd door Kantar Public. Het eerste onderzoeksrapport bestaat uit een kwalitatief onderzoek onder 55 kinderen en een kwantitatief onderzoek onder 350 kinderen en jongeren. Bij het tweede onderzoek zijn 990 mensen ondervraagd.

Voor beide onderzoeken is een verantwoording te vinden. Hier voor het Nationaal Vrijheidsonderzoek en hier voor het onderzoek Volgende Generaties. Zo schrijven de onderzoekers van het rapport Volgende Generaties dat het kwalitatieve onderzoek niet in procenten te generaliseren is naar de gehele populatie Nederlandse kinderen. "Wel zijn naar onze mening zoveel mogelijk stemmen en meningen in het onderzoek verwoord, door kinderen van diverse scholen en achtergronden te betrekken", aldus de onderzoekers.

In een tweede onderzoek onder jongeren zeggen kinderen uit de hogere klassen van de middelbare school en mbo dat dat er "meer gefocust moet worden op mensen die op dit moment vechten in oorlogen, of huidige oorlogen overleefd hebben". Ze vinden dat slachtoffers van andere oorlogen of rampen onderbelicht worden. Daarbij noemen ze bijvoorbeeld Syrië.

Volgens Verbeet zijn ze goed op de hoogte. "Ze weten dat Nederland bevrijd is, dat er vijf jaar oorlog geweest is. Dat realiseren ze zich echt, maar tegelijkertijd denken ze ook breder dan de Nederlandse grenzen. En eigenlijk vind ik dat wel mooi."

Lessen trekken

Het overgrote deel van de 990 ondervraagde personen spreekt zijn waardering uit voor Dodenherdenking. "Het is goed om symbolen en rituelen te hebben en stil te staan bij wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En dat te verbinden met de samenleving nu. Dus de doden herdenken, en tegelijkertijd daaruit lessen trekken voor het heden en de toekomst", zegt een van de geënquêteerden.

5 procent vindt de herdenking op 4 mei niet belangrijk. Daarbij zeggen mensen dat de herdenking minder van belang is voor hen, omdat de oorlog voor hun tijd was.

STER Reclame