Kamervoorzitter Arib ANP

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer ergert zich aan de trage informatievoorziening door staatssecretaris Knops over de renovatie van het Binnenhof-complex. Kamervoorzitter Arib heeft namens het presidium een briefje naar Knops gestuurd met het verzoek om voor 17.00 uur vanmiddag te reageren op een begin april gestuurde brief en een conceptverslag van een gesprek met een topambtenaar.

In de brief van 3 april uiten Arib en rest van het dagelijks bestuur hun grote zorgen over de voortgang van het renovatieproject. Het presidium wil ook weten waarom Knops twee architectenbureaus wil laten werken aan deze complexe renovatie.

Het Kamerbestuur denkt dat het een groot risico is als er "twee kapiteins op één schip" zitten. "Tot onze spijt is er tot op heden nog geen schriftelijke reactie ontvangen", schrijft Arib.

Niet openbaar

Dat geldt ook voor een gesprek dat het presidium op 26 maart had met topambtenaar Bertham, die verantwoordelijk is voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). "Ondanks meerdere ambtelijke verzoeken is hier tot op heden ook geen reactie op gekomen."

Het is onduidelijk of Knops voor 17.00 uur de gevraagde informatie heeft gegeven. Brieven aan het presidium hoeft de staatssecretaris niet openbaar te maken, net zo min als een verslag van een overleg.

STER reclame