CDA-leider Buma ANP

Een groep prominente CDA'ers vindt dat het CDA "leiderschap moet tonen om steun te winnen voor een nieuw radicaal midden". In een opiniestuk in Trouw schrijven ze dat in deze tijd van versnippering het politieke midden dreigt te vervliegen, waardoor het moeilijker wordt te regeren.

Het stuk is geschreven door onder anderen oud-topambtenaar Jeroen Kremers, hoogleraar Lans Bovenberg en ex-directeur Raymond Gradus van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Geen grijs midden

De auteurs benadrukken dat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden in hun zorgen over het eigen bestaan en dat zich dat uit in boosheid tegen heel veel. De ondertekenaars wijzen op thema's als klimaatverandering, internationale veiligheid, langer werken met grotere baanonzekerheid en economische rechtvaardigheid.

Daarvoor is volgens hen een inhoudelijk gedreven midden nodig dat zich wil laten overtuigen door de beste ideeën. "Niet een grijs midden dat besluitvorming tegenhoudt uit angst om zetels te verliezen", schrijven Kremers en zijn medestanders.

In het stuk wordt opgeroepen tot debat om de christen-democratie op inhoud uit te dagen en te versterken. De auteurs vinden onder meer dat Nederland op het gebied van duurzaamheid de achterstand op omringende landen moet inhalen en dat daarvoor draagvlak moet worden gemobiliseerd, "niet alleen onder burgers, maar ook onder grote bedrijven".

Omslag in denken over Europa

Kremers en de anderen schrijven verder dat "wij verantwoordelijkheid moeten nemen, nu Europa onder druk staat". Volgens hen is een omslag in denken nodig waar we tegen zijn en waar we voor zijn in Europa. "Dus aanhaken bij de Frans-Duitse as en bouwen aan Europese militaire integratie, aan een sterkere eurozone met eigen stabiliteitsbudget".

Ook prominenten als de oud-ministers Hirsch Ballin en Klink, oud-SER-voorzitter Wijffels en oud-staatssecretaris Van Rooy hebben aan het discussiestuk meegewerkt, zonder dat dat dat betekent dat ze het met elk onderdeel eens zijn. Eerder pleitte CDA-voorzitter Ploum al voor meer inhoudelijke discussie in de partij.

STER reclame