NOS Nieuws

Mega-WOB-procedure bij overheden over Shell

Het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) is bij zeventien overheidsinstanties een WOB-procedure gestart naar documenten die afkomstig zijn van Shell, gericht zijn aan Shell of over Shell gaan. Het PAJ werkt daarbij onder meer samen met de journalistieke website Follow the Money (FTM).

De Brits-Nederlandse multinational en de Nederlandse overheid werken op verschillende terreinen samen, schrijven de onderzoekers op de site van FTM. Dat heeft maatschappelijke consequenties en roept vraagtekens op, schrijven de onderzoekers. "Wat is de invloed van Shell op het Nederlandse openbaar bestuur rond bijvoorbeeld economisch, fiscaal, internationaal, milieu- en zelfs onderwijsbeleid?"

Het is een project van ongekende omvang. Bij negen ministeries, drie provincies en vijf gemeenten zijn alle e-mails, notulen, memo's, video's, voortgangsrapportages, planningen, brieven, WhatsApp- en faxberichten opgevraagd die betrekking hebben op Shell. Startpunt is 2005 omdat Nederland zich toen in het verdrag van Kyoto verplichtte om broeikasgassen terug te dringen. "Klimaatkwesties komen daarmee vermoedelijk hoger op de agenda in het overleg tussen de overheid en de fossiele industrie", zeggen de onderzoekers.

Bijhouden WOB-verzoek

Bijzonder is verder dat iedereen wordt uitgenodigd om mee te kijken en mee te denken. Op de site is een dashboard aangemaakt, waarop de door overheidsinstanties verstrekte documenten direct worden gepubliceerd.

Shell Papers

Ook kun je zien of de overheid beantwoordingstermijnen overschrijdt, een vaak gehoorde klacht van mensen die een WOB-verzoek hebben ingediend.

Het PAJ noemt zich een samenwerkingsverband van jonge onderzoekers. Doel is informatie verzamelen en publiceren "die bijdraagt aan de politieke strijd van mensen die worden geraakt door uitsluiting, uitbuiting en andere vormen van onrechtvaardigheid".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl