NOS Nieuws

Pakken melk en yoghurt krijgen Beter Leven-ster

Het vernieuwde Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming is deze week voor het eerst te zien op zuivelproducten. Aan de sterren van dit keurmerk werden tot nu toe alleen eisen gesteld op het gebied van dierenwelzijn, maar vanaf nu gaat het ook om natuur en milieu.

De Dierenbescherming is hiervoor een samenwerking gestart met de stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland. Het eerste concrete resultaat van die samenwerking is de introductie van melk en yoghurt met één ster.

"De aandacht gaat vanaf nu niet alleen uit naar koe en kalf, maar ook naar bijvoorbeeld weilanden, sloten en knotwilgen", zegt directeur Co'tje Admiraal van de Dierenbescherming. "We hopen dat daardoor ook vlinders, bijen, boerenlandvogels en insecten terugkomen."

De zuivel met een ster is een eerste stap; later volgen zuivelproducten met twee en drie sterren op de verpakking. Volgens de Dierenbescherming voldoet een product met drie sterren straks minimaal aan de eisen die aan biologische zuivel worden gesteld, aangevuld met extra normen voor dierenwelzijn.

Bijna 200 eisen

Zes melkveehouders leveren inmiddels de melk voor het nieuwe product, onder wie Suzanne Ruesink uit Aalten: "Twee jaar geleden werd ik benaderd door de melkfabriek dat ze samen met de Dierenbescherming en Natuur & Milieu bezig waren met iets nieuws." Ook supermarktketen Jumbo was erbij betrokken om melk met één ster op de markt te brengen.

Ruesink moest aan 196 eisen voldoen om die ene ster te krijgen. De koeien en kalveren moesten bijvoorbeeld meer ruimte en meer mogelijkheden krijgen om te drinken. Ook zouden melkveehouders met één ster het gebruik van bestrijdingsmiddelen moeten beperken en moeten overstappen op groene energie.

Dat vereiste van haar een investering van zo'n 20.000 euro. Andere boeren waren nog veel meer kwijt.

Het geld willen de melkveehouders graag terugzien, dus het wordt verrekend in de prijs. Melk met één ster wordt 11 cent duurder dan een pak gewone melk.

Directeur Admiraal denkt dat de consument dat er graag voor over heeft. "Als je ziet wat hier allemaal achter zit, het is een faire prijs."

Suzanne Ruesink hoopt ook dat de consument het ervoor over heeft en de nieuwe manier van werken waardeert.

Wakker Dier

Stichting Wakker Dier, niet betrokken bij dit project, zegt dat door dit keurmerk veel knelpunten in de stallen van melkvee worden aangepakt. Tot nu toe was er volgens de Wakker Dier, behalve bij biologische bedrijven, geen enkele regel of norm voor de stallen van melkkoeien. "Dat betekent dat je heel veel koeien in een stal kan proppen en te weinig ligplaatsen kunt hebben; liggen is belangrijk voor een koe. Bij dit nieuwe keurmerk is dat opgelost."

Bij de kalfjes is ook een groot verschil gemaakt. Die blijven met het nieuwe keurmerk straks twee keer zo lang (28 in plaats van 14 dagen) op de geboorteplek voordat ze op transport naar een afmestbedrijf gaan. "En dat levert veel gezondheidswinst voor het kalf op."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl