Demonstranten hebben zich bij het militair hoofdkwartier in de hoofdstad Khartoem verzameld Reuters

De overgangsregering in Sudan heeft leden van de 'oude' regering van de afgezette president Omar al-Bashir laten oppakken. Verder zijn de Sudanese ambassadeurs in Zwitserland en de Verenigde Staten ontslagen, heeft een woordvoerder bekendgemaakt.

Hij kondigde ook aan dat de mediacensuur wordt opgeheven, dat er nieuwe politie- en legerbazen worden aangesteld en dat er een onderzoek komt naar de partij van de oud-president.

Demonstranten die meedoen aan wegversperringen hebben de toezegging gekregen dat ze niet met geweld zullen worden verjaagd. De tijdelijke regering heeft hun wel gevraagd het normale leven te hervatten en de geblokkeerde wegen weer vrij te geven. Gewapend protest wordt niet getolereerd, voegde de regeringswoordvoerder eraan toe.

De situatie in Sudan is gespannen. Donderdag pleegde het leger een staatsgreep. Na 30 jaar aan de macht te zijn geweest werd president Bashir afgezet en gearresteerd. Hij werd opgevolgd door de minister van Defensie, maar toen de protesten aanhielden, stapte de bewindsman 24 uur later op en kwam er een militaire overgangsregering.

De nieuwe leider, generaal Abdel Fattah Burhan, beëindigde het uitgaansverbod en beloofde dat de gevangenen die tijdens de protesten van de afgelopen maanden zijn opgepakt, weer vrijkomen. Ook zei hij dat de militairen binnen twee jaar plaatsmaken voor een burgerregering.

Het is maar de vraag of dat genoeg is voor de bevolking. De Sudanezen vinden twee jaar veel te lang en zeggen dat ze blijven demonstreren tot de militairen plaatsmaken voor een burgerregering.

STER reclame