De betrokkenheid van Nederland bij de Joint Strike Fighter neemt toe, zonder dat besloten is of de JSF de F16 gaat vervangen, hoeveel de vervanging mag kosten en hoeveel toestellen moeten worden gekocht.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer, die de gang van zaken omschrijft als een risico. Het kabinet meldde eind vorig jaar dat de kosten voor de JSF veel hoger uitvallen dan eerder was gedacht.

'Heldere keuze'

De Rekenkamer meent dat juist nu er bezuinigd moet worden op defensie, er een ideaal moment is aangebroken om het project nog eens te bekijken. "Nu de minister van Defensie heeft aangekondigd dat hij de hele krijgsmacht tegen het licht gaat houden, schept dat de mogelijkheid voor een heldere keuze over de gevechtstoestellen."

Nederland heeft al 800 miljoen dollar gestoken in de ontwikkelingskosten van de JSF. In het regeerakkoord staat dat het kabinet dit jaar een tweede testtoestel wil aanschaffen. De beslissing voor de uiteindelijke aankoop van JSF-toestellen is doorgeschoven naar een volgend kabinet.

In het rapport staat verder dat het ministerie van Defensie de rapportages over de JSF beter moet afstemmen op die van het Pentagon.

STER reclame