Nederlandse militairen in Afghanistan
NOS NieuwsAangepast

Afghaanse tolken voelen zich in de steek gelaten door Nederland

Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan werkten, voelen zich door Nederland in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad (ND) vertellen drie tolken dat vier collega's zijn vermoord en dat zijzelf ernstig worden bedreigd.

De krant schrijft dat er tussen 2006 en 2010 in totaal 102 Afghaanse tolken zijn ingezet in Uruzgan. Ongeveer een kwart zou inmiddels zijn ondergedoken, nadat zij boodschappen hebben gekregen met de strekking dat zij met 'ongelovigen' hebben samengewerkt en daarom de kogel verdienen.

Volgens een van de geïnterviewden is er op 1 maart nog een tolk vermoord. "Op klaarlichte dag kwam een groep talibanstrijders hem thuis halen. Terwijl zijn moeder toekeek, werd hij voor de deur doodgeschoten met een AK-47." Hij zegt dat de daders altijd uit de hoek van de Taliban of IS komen en vermoedt dat zij een 'dodenlijst' hebben met de namen van personen die destijds zaken deden met de Nederlanders in Uruzgan.

Aandacht en zorg

De tolk die dit vertelt, meldde zich volgens het Nederlands Dagblad in december bij de Nederlandse ambassade in Kabul om hulp te vragen. Hij zou niet zijn binnengelaten omdat de missie in Uruzgan voorbij is, maar kreeg wel een vragenlijst mee over zijn veiligheidssituatie. Die vulde hij in, maar sindsdien heeft hij naar eigen zeggen niets meer gehoord.

Het ministerie van Defensie zegt in een reactie niet bekend te zijn met vier vermoorde tolken. "Maar als dat zo is, is dat bijzonder tragisch."

Defensie wil niet ingaan op individuele gevallen, maar voegt er in het algemeen aan toe dat "mensen die met gevaar voor eigen leven voor ons hebben gewerkt onze aandacht en zorg verdienen."

Het ministerie benadrukt dat eerder afspraken zijn gemaakt over de behandeling van individuele verzoeken om asielbescherming voor lokale medewerkers van de Nederlandse missie in Afghanistan.

En in elk afzonderlijk geval wordt bekeken of er een directe persoonlijke dreiging is door de eerdere werkzaamheden voor de missie, zegt het ministerie. "De IND kan op basis hiervan besluiten dat er voldoende grond is om een asielaanvraag in behandeling te nemen."

Ernstige zorgen

VluchtelingenWerk Nederland zegt zich ernstige zorgen te maken over de veiligheid van tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt. "Hun veiligheid is onder het huidige Nederlandse beleid niet gewaarborgd. Volgens Europese richtlijnen vormen de veiligheidsrisico's van tolken een gegronde reden voor asiel. Maar wij zien dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst asielverzoeken van deze mensen geregeld afwijst, omdat de bedreigingen niet altijd te bewijzen zijn."

Kamerlid Belhaj van regeringspartij D66 vindt het bericht in het Nederlands Dagblad verontustend. "Als dit waar is, zou het een grote schandvlek zijn. Mensen die met gevaar voor eigen leven Nederland hebben gediend, hebben recht op steun en bescherming", twittert ze.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl