De bodem bij de oever van de Rijn is gescheurd door de droogte
NOS NieuwsAangepast

Extra water opgeslagen in strijd tegen droogte

Het kabinet neemt extra maatregelen in de strijd tegen de droogte. Het trekt 7 miljoen euro uit om in zandgebieden water op te slaan en om verzilting zoveel mogelijk te voorkomen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft met de regio's afgesproken dat die ook met geld over de brug komen.

Het extra opslaan van water in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland moet het grondwater tijdig aanvullen. "We gaan ons watermanagement nog meer inzetten op het vasthouden van water, zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken", zegt de minister.

Grondwater nog steeds niet overal op peil

Hoewel de afgelopen maanden een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, is in sommige gebieden het grondwater nog steeds niet genoeg aangevuld om zo'n lange periode van droogte als vorig jaar door te komen.

Afgelopen zomer daalde het peil in het IJsselmeer door neerslaggebrek zo zeer, dat het indringende zout steeds meer een probleem werd voor de productie van drinkwater. Noodmaatregelen zoals de inzet van schepen voor zoet water waren uiteindelijk niet nodig, maar Rijkswaterstaat kijkt nu ook naar andere oplossingen. Verder investeren de drinkwaterbedrijven in grotere voorraden water.

Van Nieuwenhuizen schat de economische schade door de droogte van vorig jaar op een bedrag tussen de 0,5 en 2 miljard euro.

Van Nieuwenhuizen: maatregelen tegen droogte

Droogtemonitor: kans op watertekort klein

Uit de vandaag verschenen jaarlijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI, komt naar voren dat de uitgangssituatie voor het komende droogteseizoen, dat loopt van april tot oktober, overeenkomt met normaal tot iets droger dan gemiddeld. Wel zijn er regionaal grote verschillen.

In de lager gelegen gebieden heeft de grondwaterstand zich na de droogte van vorig jaar weer hersteld. Dat is anders in de hoger gelegen gebieden, waar geen aanvoer van water door de rivieren is. De grondwaterstand is daar (veel) te laag en verschillende waterschappen hebben op beperkte schaal al sproeiverboden ingesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl