ANP
NOS Nieuws

Kamer tegen schoolbesturen: ga bij conflict meer voor je personeel staan

De Tweede Kamer vindt dat schoolbesturen meer achter hun personeel moeten gaan staan bij conflicten met ouders en leerlingen. In een debat leverde bijna de hele Kamer kritiek op de schorsing van een onderwijsassistent op een school in Heemskerk en van een techniekinstructeur op een school in Hoofddorp. De onderwijsassistent greep een leerling in zijn nekvel en de instructeur zou de profeet Mohammed hebben beledigd.

De Kamer benadrukt dat het bij sociale veiligheid op scholen niet alleen om de belangen van leerlingen gaat, maar ook om die van docenten. Veel Kamerleden wijzen erop dat leerlingen vaak dingen filmen in de klas en op sociale media plaatsen en dat dat belastend is voor de werkomstandigheden van leraren. Volgens de Kamer kiezen scholen vaak te snel de kant van de ouders en leerlingen, uit angst voor schade voor de reputatie van de school.

Minister Slob erkende dat nieuwe ontwikkelingen, zoals verspreiding van filmpjes via sociale media, soms tot "vertwijfeling" bij schoolbesturen leiden. Hij hoopt dat ze zelf meer beleid opstellen om "paniekreacties" te voorkomen.

Kamer: leraren moeten ook veilig hun werk kunnen doen

Linkse indoctrinatie

PVV-Kamerlid Beertema vindt dat mobieltjes in de klas helemaal moeten worden verboden, maar daar is weinig steun voor. De PVV'er kreeg kritiek van anderen, omdat hij geen afstand neemt van het "meldpunt linkse indoctrinatie op school". Daar kunnen leerlingen zich melden als ze vinden dat leraren hun linkse meningen opdringen.

"Wat mij betreft gaan die telefoons de klas uit, maar zolang dat niet gebeurt heb ik er geen bezwaar tegen als leerlingen linkse indoctrinerende leraren die vreselijke taal uitslaan over volksvertegenwoordigers filmen en op sociale media plaatsen", zei Beertema. Slob vindt de opstelling van Beertema "dubbel"; de minister sprak van een "moderne schandpaal".

Het kabinet voelt niets voor een landelijk verbod op het gebruik van mobieltjes in klassen. Ook Slob en minister Van Engelshoven vinden het onacceptabel als "filmpjes gepost worden die carrières kapot maken".

Maar volgens hen moeten scholen zelf bepalen hoe ze hiermee omgaan en moeten ze zelf nadenken over wat wel en niet is toegestaan en over welke sancties er worden opgelegd. De ministers wezen er bovendien op dat docenten bij lessen soms leerlingen ook vragen om hun telefoon te gebruiken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl