Huurwoningen ANP

Gemeenten hoeven minder vluchtelingen aan een huis te helpen

time icon

Gemeenten hoeven de komende tijd minder erkende vluchtelingen te huisvesten. Voor de eerste helft van dit jaar ging staatssecretaris Harbers eerst uit van 8.000 'vergunninghouders' die een huis moeten krijgen, maar dat wordt verlaagd naar 6.000.

Minder asielzoekers dan eerder werd aangenomen hebben een vergunning gekregen. Dat komt onder meer doordat de IND extra heeft ingezet op het snel afhandelen van aanvragen die weinig kans maken. De staatssecretaris denkt dat er de komende maanden weinig verandert in het aantal vergunningen. Daarom geldt ook voor de tweede helft van dit jaar een verplichting voor de gemeenten om voor 6.000 vluchtelingen woonruimte te vinden.

Bezorgde gemeenten

Harbers komt met de verlaging ook tegemoet aan de zorgen bij gemeenten en toezichthouders. Volgens de staatssecretaris kunnen gemeenten nu met corporaties reƫlere afspraken maken over het benodigde aantal woningen en kunnen ze ook meer andere woningzoekenden helpen.

Het beschikbaar stellen van woonruimte voor vluchtelingen ligt gevoelig, omdat ook veel Nederlanders op zoek zijn naar betaalbare woningen.

Harbers wil in de loop van het jaar bekijken of het systeem voor huisvesting van vluchtelingen flexibel genoeg is. "Spoedige huisvesting van vergunninghouders in gemeenten blijft het uitgangspunt", zegt de staatssecretaris.

STER Reclame