De vergaderzaal van de Eerste Kamer
NOS Nieuws

Peilingwijzer Eerste Kamer: coalitiepartijen blijven op verlies staan

In de laatste speciale Peilingwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen blijft de coalitie met een gat van ongeveer tien zetels ver verwijderd van een meerderheid in de Eerste Kamer. Van de vier regeringspartijen staat alleen de ChristenUnie op een plusje, de anderen verliezen.

GroenLinks en vooral Forum voor Democratie winnen juist senaatzetels. Forum voor Democratie zou met 9 zetels binnenkomen. GroenLinks staat in deze Peilingwijzer op 7 Eerste Kamerzetels, een winst van 3.

Deze Peilingwijzer is gebaseerd op een 'simpel' gemiddelde van de aparte peilingen die de bureaus I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar Public hebben gehouden (zie kader). Het onderliggende onderzoek is gedaan vóór de aanslag in Utrecht. "Of die gebeurtenis een effect zal hebben op steun voor partijen kunnen we niet zeggen", zegt politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer. "Peilingen betreffen een momentopname van de politieke steun voor partijen. Recente gebeurtenissen kunnen de peilingen nog beïnvloeden. Bovendien maakt een aanzienlijk deel van de kiezers pas in de laatste dagen voor de verkiezingen een definitieve keuze."

VVD nog wel grootste

De VVD blijft volgens deze Peilingwijzer met 12 zetels de grootste in de Eerste Kamer. Dat is wel 1 zetel minder dan nu. Forum voor Democratie, PVV en GroenLinks volgens met respectievelijk 9, 8 en 7 zetels, maar daarbij moet wel worden bedacht dat er een onzekerheidsmarge bestaat van 1 of 2 zetels. "We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of Forum voor Democratie momenteel groter is dan dan de PVV en GroenLinks", aldus Louwerse.

Peilingwijzer Eerste Kamer

PARTIJ ZETELS NU PEILINGWIJZER WINST/VERLIES
VVD 13 12 -1
Forum voor Democratie 0 9 +9
PVV 9 8 -1
GroenLinks 4 7 +3
CDA 12 7 -5
SP 9 6 -3
PvdA 8 6 -2
D66 10 5 -5
ChristenUnie 3 4 +1
PvdD 2 3 +1
50Plus 2 3 +1
OSF 1 2 +1
SGP 2 2 0
Denk 0 1 +1

Het verlies voor coalitiegenoten CDA en D66 is groter dan dat van de VVD. De christendemocraten vallen terug van 12 naar 7 zetels; D66 van 10 naar 5. De ChristenUnie wint in de peiling een klein beetje ten opzichte van 2015 (van 3 naar 4), maar gezien de onzekerheidsmarge kunnen we daar geen stellige conclusies over trekken.

Bij de oppositiepartijen verliest de PVV licht terrein: van 9 naar 8. Ook de SP (van 9 naar 6) en de PvdA (van 8 naar 6) hebben het moeilijk. Een kleine winst is er juist voor de Partij voor de Dieren (van 2 naar 3) en 50Plus (van 2 naar 3).

Stabiel blijven de SGP op 2 zetels, terwijl de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), die gesteund wordt door een aantal provinciale partijen, een kleine winst laat zien naar 2. Denk zou met 1 zetel voor het eerst zijn vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Louwerse merkt op dat peilen voor zowel Denk als OSF extra lastig is.

De methode

Deze Peilingwijzer is speciaal gericht op de Provinciale Statenverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Eerste Kamer. Drie bureaus hebben speciaal de stemintenties voor deze verkiezingen gepeild: I&O Research, Ipsos/EenVandaag, en Kantar Public.

De meest recente van de Eerste Kamer-peilingen van deze bureaus zijn samengevoegd door de percentages van de partijsteun te middelen. Vanwege het kleine aantal peilingen is hiervoor niet het gangbare statistische model achter de Peilingwijzer gebruikt, maar een simpel gemiddelde.

Op basis van dit gemiddelde is een zetelverdeling voor de Eerste Kamer berekend. Bij deze cijfers geldt een foutmarge van 1 à 2 zetels.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl