ANP

Alle 21 waterschappen zijn de afgelopen jaren meer belasting gaan heffen. Over een periode van vier jaar gaat het om een stijging van ruim 9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de watersysteemheffing waarmee onder andere het onderhoud van dijken wordt betaald, is de laatste jaren toegenomen.

De hogere belastingen hebben te maken met de extra investeringen die waterschappen moeten doen. Dat komt bijvoorbeeld door hogere waterstanden en droogte, twee zaken die vaak en langdurig plaatsvinden.

Waar het geld aan wordt uitgegeven, verschilt per waterschap. Het Rijnland (Zuid-Holland) heeft de belasting verhoogd om te investeren in het zuiveren van afvalwater. Het waterschap Rivierenland (midden-Nederland) is vooral meer gaan uitgeven aan dijkversterkingen.

Hieronder zijn per waterschap de toegenomen heffingen over een periode van vier jaar te zien:

Verhoging van de waterschapsheffingen in de afgelopen vier jaar NOS

De hoogte van de belastingen verschilt sterk per waterschap. Dat heeft te maken met allerlei kenmerken zoals de hoeveelheid water en de ligging.

Voor de hoogte van de waterschapsheffing maakt het ook uit of je een koophuis hebt of een woning huurt. Huiseigenaren betalen in De Dommel (Noord-Brabant) het minst: 252 euro per gezin per jaar. In Delfland (Zuid-Holland) is de belasting het hoogst met 479 euro.

De waterschapsheffing voor gezinnen in koopwoningen

Huurders zijn wat betreft de waterschapsheffingen ook het goedkoopst uit in De Dommel met 189 euro per gezin per jaar. Eveneens is in het Delfland de belasting het hoogst: 404 euro.

De waterschapsheffing voor gezinnen in huurhuizen

De waterschappen verwachten voor de komende bestuursperiode (2019-2022) samen 5,8 miljard euro uit te geven. Het grootste deel, 4 miljard, is voor watersystemen zoals gemalen en sluizen. 1,4 miljard gaat naar afvalwaterzuivering, de rest is voor overige taken.

STER reclame