NOS Ooggetuige / Gerrit Draaisma

Het heeft de afgelopen tijd flink geregend, maar het grondwater is nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in de provincies Drenthe en Gelderland komen vooral de hoger gelegen zandgronden nog grondwater tekort.

"In de laaggelegen gebieden is het watertekort opgelost", vertelt Roelof Hoving van waterschap Drents Overijsselse Delta tegen RTV Drenthe. "Maar op de hoge zandgronden, en die hebben we veel in Drenthe, kunnen we nog steeds water gebruiken."

Het grondwaterpeil was door de extreem droge zomer van vorig jaar flink gezakt. Daardoor kwamen met name boeren in de problemen.

Ook in de provincie Gelderland is het grondwater ondanks de overvloedige regen nog niet overal op peil. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe komen ook hier de hoger gelegen zandgronden water tekort, schrijft Omroep Gelderland.

Voor het grondwater is het nog fijn als het even doorregent:

Het Waterschap Rijn en IJssel kan dit beamen. "We zijn blij dat het dit weekend nog flink gaat plenzen", zegt Vanya Ginsel van het waterschap. "Het gaat de goede kant op. Er zijn al verschillende gebieden waar het grondwaterpeil weer terug is naar de normale situatie."

Het waterschap blijft het grondwater scherp in de gaten houden. "Een paar dagen droog is prima, maar we hopen wel dat het dit voorjaar ook regelmatig blijft regenen", zegt Ginsel. "Als straks de blaadjes aan de bomen weer gaan groeien en de boeren hun land weer gaan bewateren hebben we wel een buffertje nodig."

Drie rivieren

In de omgeving van de Alblasserwaard is het grondwater wel op peil. Dat komt door de regen van de afgelopen weken, maar ook door de drie grote rivieren die door het gebied lopen.

"In ons gebied lopen de Maas, Waal en de Rijn/Lek. Die rivieren hebben veel invloed op de grondwaterstand", zegt Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland tegen RTV Rijnmond. "Door de rivieren kan het grondwater relatief makkelijk worden aangevuld. Dan hebben we ook nog de regen van de afgelopen tijd. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil in de omgeving weer op orde is."

STER reclame