Verkiezingsbord Rotterdam ANP

Minister Ollongren vindt dat gemeenten voor verkiezingen tijdig borden moeten plaatsen waarop politieke partijen posters kunnen plakken. In antwoord op Kamervragen van de SP noemt ze de borden een belangrijk middel voor partijen om onder de aandacht te brengen dat ze aan de verkiezingen meedoen.

SP-Kamerlid Van Raak had kritische vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant vorige week. Daarin staat dat voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week sommige gemeenten geen of weinig borden hebben neergezet. Dat zou vooral te maken hebben met de kosten.

Ollongren erkent dat het plaatsen van borden niet wettelijk is voorgeschreven en dat het een zelfstandige bevoegdheid van gemeenten is. Volgens haar is het dus aan de gemeenteraden of de borden er komen en zo ja, hoeveel.

Gemeenten krijgen geld

Maar de minister wijst er ook op dat gemeenten geld van het rijk krijgen om verkiezingen te organiseren en dat dat ook bedoeld is voor de borden. Ze heeft de gemeenten vorig jaar al aandacht gevraagd voor het belang ervan en ze is van plan dat nog eens te doen voor de Europese verkiezingen van 23 mei.

STER reclame