Het ontbreekt bestuurders, ambtenaren en politici in Groningen aan bestuurskracht om het aardbevingsdossier in goede banen te leiden. De schadeafhandeling en de versterkingsoperatie glippen de regio daardoor door de vingers.

Dat concludeert RTV Noord na gesprekken met 48 betrokkenen uit Groningen en Den Haag.

Uit die gesprekken komt volgens de regionale omroep een beeld naar voren van een gebrek aan vertrouwen tussen de provincie en de gemeenten, maar ook tussen de gemeenten onderling. Iedereen weet het beter en vingerwijzen is aan de orde van de dag, is het beeld.

Niet constructief

Het overgrote deel van de mensen waarmee gesproken werd, vindt dat het Groningse provinciebestuur 'te licht' is. Er zou te weinig kennis en ervaring zijn, daarnaast zouden de bestuurders niet op een lijn zitten. Verschillende bronnen schetsen een beeld van een college dat 'rollebollend over straat' gaat.

Van de gemeenten wordt gezegd dat ze elkaar weinig gunnen. Zo zou er bijvoorbeeld gedoe zijn over de verdeling van geld. In Den Haag wordt dat gesteggel met verbazing gevolgd, zeggen de anonieme bronnen. Ook zouden de gemeenten continu afgeven op het Rijk, de provincie en andere gemeenten, maar kijken ze zelf nauwelijks in de spiegel.

Over belangenorganisaties als de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad wordt gezegd dat die niet constructief zijn. "In overleggen zeggen ze het met afspraken eens te zijn, maar een half uur later roepen ze buiten en op sociale media dat het allemaal drie keer niks is. Ze moeten vaker hun zegeningen tellen."

Volgens sommige bestuurders hebben de maatschappelijke organisaties, samen met de provincie, het zelfs in de hand gewerkt dat de aanpak van de versterkingsoperatie is veranderd, met als gevolg dat minder huizen versterkt dreigen te worden.

Spelletjes spelen

Ook zeggen bijna alle mensen die RTV Noord heeft gesproken dat er partijpolitieke spelletjes gespeeld worden. "Dat is funest voor dit dossier", zegt een bestuurder. Als voorbeeld wordt gegeven dat een landelijke partijleider vlak voordat bekend werd dat de gaskraan dichtgaat, een bestuurder in Groningen opbelde met de opdracht: reageer enthousiast op het nieuws.

Veelgehoorde opmerking is dat Groningen een nieuw en sterk provinciebestuur zou moeten krijgen. "Er moeten bestuurders opstaan die hun verantwoordelijkheid nemen", zeggen Haagse bestuurders. "De regio moet ophouden met problemen creëren en moet problemen gaan oplossen."

Gedeputeerde Eelco Eikenaar en commissaris van de koning René Paas herkennen zich niet in de verhalen. Ook Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging zijn het niet eens met de kritiek.

STER reclame