De vergaderzaal in het Limburgse Provinciehuis, het Gouvernement ANP

Limburgse Statenleden weer de grootste wegblijvers

time icon
Geschreven door
Hugo van der Parre
Research-redacteur

Van alle Statenleden in Nederland verzuimden de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het meest bij vergaderingen: 7,6 procent. Ook vier jaar geleden waren zij het meest afwezig. Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent juist het laagst. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperiode.

Het verzuim is landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent. Destijds waren er verschillende 'spookleden', mensen die wel een zetel hadden maar simpelweg niet kwamen opdagen. Doordat de spookleden verdwenen zijn is het verzuim in Noord-Holland - dat daar het meeste last van had - gezakt van 8,9 naar 4,2 procent, lager dan het gemiddelde dus.

Provincies, verzuim in procenten

Provincie 2015-2019 2011-2015
Limburg 7,6 9,2
Drenthe 6,9 5,8
Flevoland 5,7 5,3
Overijssel 5,2 2,9
Utrecht 4,6 4,8
Friesland 4,4 4,4
Zeeland 4,3 4,7
Zuid-Holland 4,3 5,2
Noord-Holland 4,2 8,9
Groningen 4,2 4,7
Gelderland 3,5 3,1
Noord-Brabant 3,5 5,4

De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, is blij dat het verzuim in zijn provincie is afgenomen. Verder zegt hij: "Het Statenlidmaatschap vergt veel werk en in de meeste gevallen is het zo dat Statenleden naast het Statenlidmaatschap ook een 'gewone' baan vervullen. Ik constateer dat de absenties legitiem zijn. Er is geen sprake van structurele afwezigheid. Zou daar wel sprake van zijn, dan zou daarop gereageerd worden."

Landelijk waren vijf Statenleden tien keer of meer verhinderd, allen door langdurige ziekten. Een vrouwelijk Statenlid uit Overijssel was met dertien keer het vaakst absent. Zij en sommige anderen hebben zich daarom ook laten vervangen.

Gelet op de politieke partijen zijn de Statenleden van de Partij voor de Dieren de trouwste bezoekers van de vergaderingen. Gemiddeld kwamen de Provinciale Staten de afgelopen periode veertig keer bij elkaar en Statenleden van de Partij voor de Dieren ontbraken minder dan één keer.

Leden van regionale partijen of eenmansfracties verzuimen het meest: de acht personen waren in totaal 23 keer afwezig. Ook Statenleden van de gecombineerde SGP/CU ontbraken per persoon gemiddeld bijna drie keer de afgelopen periode. Van de landelijke partijen scoort de SP het slechtst.

Partijen

Partij aantal zetels aantal keer absent gemiddeld aantal keer absent per zetel
Diverse 19 57 3,0
CU/SGP 8 23 2,9
SP 69 188 2,7
PvdA 64 136 2,1
PVV 63 133 2,1
50Plus 13 26 2,0
CDA 88 167 1,9
D66 66 108 1,6
VVD 91 140 1,5
CU 26 39 1,5
GroenLinks 29 43 1,5
SGP 15 21 1,4
PvdD 17 13 0,8

Vier jaar geleden vielen (ex-)PVV'ers op door afwezigheid. Zij stonden toen met elf Statenleden in de top 30. Dat zijn er nu maar vier, maar ze staan wel op de plekken twee en vier. Dit keer voert de SP de top 30 aan met tien personen die zes keer of vaker niet kwamen opdagen bij vergaderingen. Op grote afstand volgen CDA, PvdA en PVV met ieder vier veelvuldig afwezige Statenleden in de top 30.

STER Reclame